خاتمی و رفسنجانی تحت نام “اصلاح طلب” از عناصر اصلی استبداد آخوندیسم هستند.

2016-03-08 ، اطلاعیه ها