سالروز بعثت رسول خاتم محمد مصطفی (ص) گرامی باد

عید مبعث در تقویم اعتقادی و تاریخ سیاسی مسمانان از جایگاه خاصی برخوردار است. گرامیداشت روزی که تاریخ ایدئولوژیک بشر در مسیرتحقق قسط به بالاترین مدار تکاملی خود میرسد. و رسول خاتم کتابی را می آورد که حجت بالغه تمامی زمان در همه دورانهاست.

ادامه مطلب