برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دموکراسی توحیدی از نظر ما

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (قرآن مجید سوره حدید آیه 25

به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم ، تا مردم به دادگری برخیزند .

معلم شهید دکتر علی شریعتی :

حزب ایده ال
به هر حال آنچه امروز مطرح میکنم و ناچارم از آن به سرعت بگذرم حزب ایده الی است از اسلام با بینش تشیع که مورد نیاز همه روشنفکران جهان است و حزب مسلمانان مسئول و در کامل ترین شکلش مکتب اعتقادی و مسئولیت اجتماعی شیعیان اگاه که تشیع را نه به عنوان ابزاری برای توجیه گریز از مسئولیت و عمل میان بر و بیراهه ای موهوم برای رستگاری و وسیله برخورداری از پاداش اعمالی که انجام نداده اند ، و یا مجموعه احساسات و ذهنیات و شعائر فرقه ای و تفرقه ای بلکه به عنوان مترقی ترین تلقی از اسلام و انسانی ترین راه آگاهی و عدالت و نجات مردم و مسئولیت آفرین ترین ایمان ، میفهمند ، حزبی که در متن رسالت پیامبران بزرگ توحید قرار دارد ، و ریشه در عمق وجود دارد و در متن واقعیت تاریخ و در طول سرگذشت دراز بشریت و نبرد مستمر حق و ناحق و مردم و ضد مردم ، تحقق عینی یافته و شکل گرفته و ریشه دارترین و واقعی ترین تاریخ را دارد ، و غنی ترین فرهنگ را ، حزبی که با ناموس خلقت عالم پیوند دارد ، و با فطرت انسان خویشاوند است، نه حزبی که ساخته اراده قدرتهاست ، و ایدئولوژی تراویده ذهن های تئوریسین ها و ایدئولوگ هائی که به گفته فیلسوف بزرگ ،” تقدیر تاریخ” مترقی ترین و انقلابی ترین و چپ ترینشان نیز سوسیالیستهای خیال بافی هستند که بیگانه با سنتهای لایتغیر حاکم بر حرکت علمی تاریخ ، با کلمات رنگین تاریخ میسازند و با قلم های نویسنده ، سرنوشت مینویسند ، و نه دانشمندانی رالیست ، که فیلسوفهای هستند اتوپیست و خالق مدینه های فاضله در لای کتاب مجموعه آثار 7 ص 119 تا 120

دموکراسی توحیدی بر خلاف لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی سازماندهی خود  رابر اصل تعادل حقوق در روابط درونی و بیرونی  سازماندهی می کند. این سازماندهی در حوزه حکومت بر اساس اصل شورا ، مدیریت سیاسی جامعه را بین شهروندان به اشتراک میگذارد.بنابراین نخبه سالاری و ایده سالاری و هر گونه هژمونی دیگر به جای اصل حاکمیت قانون در این سازماندهی جائی ندارد. . این سازمان حاکمیت خود را فقط از طریق اقبال عمومی مردم در یک انتخابات آزاد و تأئید برنامه های این دولت بر اساس یک قانون اساسی بر جامعه اعمال خواهد کرد. و هرگاه اکثریت جامعه بنا به هر دلیلی از همراهی با این دولت خود داری کرد ، مسئولیت از این دولت ساقط است ، و دولت مذکور از تمامی مسئولیت ها استعفا خواهد داد. از آنجائیکه ذهنیت حاکم بر ملت اسیر استبداد های شاه و شیخ در مقوله حکومت و دولت عبارت است ( عناصری ستمگر و مستبد که به مانند راهزنان هر از گاهی سر میرسند و تنها مسئولیت آنها قتل و غارت و سرانجام فرار از ترس عقوبت با سرمایه های ملت به کشور های دیگر است. کلیه مسئولین امور در مراتب بالای حکومت از قبیل ریاست جمهوری و وزارء حقوق حداقل دریافت خواهند کرد تا سنتی اسلامی و توحیدی را در وطن اسیر انواع استبدادها و غارتگریهای دولتی بنا نهند. تداوم این سنت ایدئولوژیک در تاریخ ما موجب خواهد گردید که هماهنگی دولت و ملت در عرصه های مختلف برای استقرار آزادیها گسترش یابد ، و ذهنیت تاریخی مردم تحت سلطه دولتهای ستمگر نیز بدین وسیله با جانشین سازی این بدیل مطلوب و مردمی تصحیح گردد. نام دولت مورد نظر با توجه به ارزشهای استراتژیک اسلام در فرهنگ بالنده مردم ایران و پتانسیل فزاینده آن در رشد و ارتقاء جامعه انسانی جمهوری دموکراتیک توحیدی خواهد بود. این دولت در طرح حکومتی خود برای دستیابی به اهداف ذیل و استقرار آن در جامعه تلاش خواهد کرد.1.استقلال 2 آزادی 3 عدالت اجتماعی

استقلال : عبارت است از توانائی و حق قانونی مردم در تشکیل یک حاکمیت ملی با حمایت جامعه جهانی و همچنین حق خلع یک حاکمیت غیر مسئول و ضد حقوق از  طریق انتخابات و یا رفراندوم تحت نظارت نهادهای بین المللی ، و برخورداری مردم از حمایت جامعه جهانی در مبارزه بر علیه حکومتهای مستبد و غارتگر حتی اگر این حمایت در مواقعی ضرورت دخالت نظامی را به مانند یوگسلاوی سابق در بر داشته باشد. در تجربه جهانی اثبات شده است که  شاخص استقلال در دوران مدرن  برخورداری ملتها از حقوق شهروندی است. به میزانیکه مردم از حقوق بیشتری برخوردار باشند آن جامعه مستقل تر است حتی با حضور نیروهای خارجی در دفاع  ازاین حق. بنابر تجربه حاصل از اعلامیه جهانشمول  حقوق بشر،  هر ملتی به در جه ای که از حقوق وسیعتر شهروندی بر خوردار باشد آزادتر است، از این رو تعریف  و تبیین نهضت دموکراسی توحیدی از آزادی. یا همان کرامتی که خدواند به انسان عطا کرده ، عبارت است از[ گفتار و رفتاری که از جانب فرد و یا جمعی برای دستیابی به حقوق خویش و یا در دفاع از آن صورت می

گیرد. ) این تعریف بر خلاف نظریات فیلسوفهای قدیم و جدید متکی بر اصل تعادل قوا در تعریف حقوق نیست. مبنای حقوقی بودن هر گفتار و کرداری، مبتنی بر اصل رشد کمی و کیفی است. لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست.قرآن سوره بقره آیه 52.

در این آیه به صراحت فلسفه آزادی مبتنی بر اصل رشد است، و بنابراین هر گفتار و کرداری که  فرد  و جامعه انسانی را به رشد کمی و کیفی هدایت می کند، از جنس آزادی است. و در مقابل گفتار و کرداری که او را به تباهی و ظلم بر خود و دیگران فرا میخواند همان گمراهی بزرگ است.  .. .. ….

عدالت اجتماعی . این اصل ضمن در بر داشتن مضامین استقلال و آزادی عبارت است از تقسیم عادلانه امکانات مادی و معنوی موجود در جامعه برای رشد کمی و کیفی آحاد مردم در زمینه های مختلف تا هر شهروندی با برخورداری از این حقوق، خود را صاحب آن کشور داند و برای رشد و اعتلای آن از جان و دل کوشا باشد. سیاست خارجی این دولت در تداوم سیاستهای داخلیش داشتن رابطه عادلانه با تمامی کشورها و حضور فعال در عرصه بین آلمللی برای نفی فقر و خشونت خلاصه میشود.

سا ختار تشکیلاتی دموکراسی توحیدی

دولت مذکور طبق اصل صریح قرآنی شورا بر مسئولیت پذیری و ادراه امور از طریق شورا و بیعت یا همان انتخابات است بنا شده است . تجربه عملی و عقلانی بشر هزاران سال بطول انجامیده است تا به جایکاه ایندو اصل در بنای یک ساختار دموکراتیک واقف شده اند اما در نهضت انبیاء ایندو اصل از همان بدو تشکیل جامعه مورد توجه و توصیه خداوندگار عالمیان بوده است.

عناصر تشکیل دهند این سازمان یعنی دموکراسی توحیدی به قرار ذیل است

1-رئیس جمهور یا رهبر نظام که از بین اسلام شناسان مبارز زمان و از طریق یک انتخابات آزاد با حضور همه صاحبان مرام برگزیده میشود .
2-هیئت وزراء که توسط رئیس جمهور منتخب معرفی و برای تأئید به مجلس پیشنهاد میشود.
3 شورای عالی قضائی که توسط رئیس جمهور برگزیده شده و آنها مسئولین قضائی کشور را انتخاب خواهند کرد.
4- شورای استانها که از نمایندگان اصناف مختلف تشکیل میگردد و این برگزیده گان مسئولین نهاد های استانی از قبیل استاندار و فرماندار و بخشدار و شهرداران را انتخاب خواهند کرد.
5- قوای نظامی در تحت مسئولیت رئیس جمهور و شورائی است که توسط او با مشاورت هئیت وزاراء انتخاب میگردد.
6- رئیس جمهور و تمامی وزاراء و شوراهای استانی متخصصین در امور مختلف را به عنوان مشاور کارشناس در اختیار خواهند داشت.
7- مسئول اول تمامی شوراها ی کشور سمت نمایندگی رئیس جمهور را خواهند داشت.
قانون اساسی دموکراسی توحیدی

قانون اساسی که بیانگر اصول پایه ای حقوق مردم و حاکمان میباشد توسط جمعی از حقوقدانان برگزیده از طرف نهضت دموکراسی توحیدی، و نمایندگان برگزیده از سوی اصناف مختلف کشور تدوین خواهد شد. این قانون بعد از مرحله تدوین به رأی ملت گذاشته خواهد شد قانون اساسی بعد از تصویب ملت تنها منبع و سند ارزیابی عملکرد دولت از سوی مردم میباشد که چنانچه احتیاج به ترمیم و تصحیح آن باشد نمایندگان و احزاب و نهادهای مردمی با مراجعه شفاهی وکتبی به قانونگذاران موارد مورد اعتراض یا محتاج به ترمیم و تصحیح را بدانان ابلاغ خواهند کرد. از این رو دولت اسلامی بر خلاف القاب ترویج شده در بازار سیاست یک دولت قانون سالار خواهد بود . از آنجائیکه حاکمیت ضد اسلامی خمینی و شرکاء با تدارک انواع سیستمهای سرکوبگر سازمانهای علنی و مخفی بسیاری را برای حفاظت اخلاقی مردم در پوششی از “اسلام” به خدمت گرفته لازم است توضیح داده شود که در اسلام هرکونه بر ملا کردن عیوب مردم اکیدا ممنوع شده و به همین خاطر دولت در بینیش توحیدی باید معایب مردم را بپوشاند و برای اصلاح عمومی سعی خود را در گسترش آزادی و عدالت به حوزه حداکثر رساند. دولت عرصه ای برای رقابت و مبارزات سیاسی و حزبی نیست بلکه تمامی گرایشهای فکری جامعه با حضور در دولت باید مجری قانون باشند و نه مرام سیاسی و حزبی و یا سازمانی و قومی خویش .