در گرامیداشت 16 آذر ، دانشگاه همچنان سنگر آزادی است و دانشجو پیشتار آزادی

16 آذر هر سال در تقویم سیاسی ما به مناسبت شهادت سه دانشجو در آذرماه 32 به خاطر اعتراض به سفر حامیان کودتای 28 مرداد، جایگاه ویژه ای دارد. از این رو گرامیداشت این روزها تقدیر از آزادیخواهان و نفی سانسور و تحریف مستبدین در تاریخ سیاسی ماست.

Continue reading