Press enter to see results or esc to cancel.

یورش و کشتار تروریستی بر علیه مجاهدین اشرف و لیبرتی را محکوم می کنیم

بسم الله الرحمن الرحیم

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ به كدامين گناه كشته شده است (۹)

بار دیگر رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم در همراهی و همکاری با باند ..توده / اکثریتی خط امامی و سلطنت 28 مردادی ، مجاهدین اسیر و خلع شده را به گلوله و بمب بستند.

در این شبیخون مافیای ولایت مطلقه، تعدای از مجاهدین که طبق گزارش های رسیده به پنجاه و دو  نفر میرسد به شهادت رسیده و تعداد دیگر زخمی شدند.

مجاهدین را در لیست تروریستی میگذارند و قرار گاه های آنها را با توجه به بیطزفی شان در جنگ آمریکا با عراق بمیاران می کنند، تا از یکطرف لابیگری را با ؤزیم ضد انسانی تقویت کنند و از جانب دیگر راه را برای شکل گیری یک باند مخوف قدرت با ترکیب سلطنت و رو حانیت و توده / اکثریتی خط امامی آماده سازند.

از کودتای استعماری و ارتجاعی 30 خرداد 1360 خمینی و عمالش که ادامه همان کودتای 28 مرداد پهلوی در تقابل با دموکراسی خواهی مردم ایران بر اصل جمهوریت بود، بیش از 30 سال گذشته است ، اما نسل وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی 57 از پای ننشسته و اهدافی چون آزادی و حاکمیت دموکراسی را با فدیه جان پیگیری می کند.

مجاهدین خلق با ائتلاف شورای ملی مقاومت پیشقراول این حرکت تاریخی و مبارزاتی است. اما دولتهای اروپا و امریکا در سازش با باندهای رژیم خمینی از مقطع گروگانگیری، به دنبال ایجاد نیروی جانشینی از ترکیب از سلطنت و روحانیت هستند، که بتواند پرونده خیانت و جنایت و وطن فروشی ایندو باند را از افکار عمومی پنهان سازد.

مجاهدین در رهبری اپوزیسیون خواهان استقرار دموکراسی بر مبنای جمهوریت، با مقاومت همه جانبه، خواهان پیگیری پرونده فساد و کشتار باندهای مخوف رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه هستند.

این استقامت مجاهدین و پیگیری آنها در سپرده شدن پرونده جنایت و فساد حکومتگران، به یک دادگاه ملی / بین المللی، آنها را هدف استراتژیک رژیم خمینی در اپوزیسیون قرار داده است.

رژیم جنایکار ولایت مطلقه آخوندیسم، برای مخفی کردن جنایتها و خیانتها و به خصوص چپاول ثروت عمومی توسط باندهایش، در تلاش است که نیروی محوری اپوزیسیون را از صحنه حذف کند.

این تلاش رژیم در همه مقاطع عمر ننگین اش مبتنی بر نفی نیروی سیاسی محور در مبارزه و مقاومت بوده است. و این نیرو کسی جز سازمان مجاهدین نبوده و نیست.

حال که متحدان رژیم در لبنان و سوریه مورد حمله واقع شده اند، و ضرب الاجل تعیین تکلیف با این مافیاها روی میز جامعه بین المللی است، او از طریق باند وابسته به خود در عراق ، به نیروی سیاسی محور در اپوزیسیون یورش شبانه کرده و تعداد ی از آنها را به شهادت رسانده است.

سهل انگاری نهادهای بین المللی، در اقدام به حمایت و حفاظت مجاهدین اشرف و لیبرتی، راه را برای این اقدام ضد انسانی رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم، هموار ساخته بطوریکه که رژیم از هر گونه عواقب اقدام بین المللی در پیگیری این جنایتهای تروریستی، خود را مصون میداند.

از این رو دست تروریست های جنایتکار ولایت مطلقه آخوندیسم در کشتن نیروی محور اپوزیسیون باز گذاشته شده است.

با توجه به فرمانبری رژیم مالکی از فرامین ولایت مطلقه آخوندیسم، مجاهدین اشرف و لیبرتی به مانند اصحاب اخدود در هر لحظه باید منتظر قتل عام و سوحتن در آتش ستمگران حاکم باشند.

نهضت تشیع علوی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی بر علیه مجاهدین اشرف و لیبرتی یاد همه شهدای جانباخته را گرامی میدارد، و از تمامی نهادهای بین المللی، و دولتهای معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر می خواهد که با محکوم کردن این جنایت تروریستی ، مجاهدین خلق را در پناه امنیت تضمین شده از سوی کمسیونهای حقوق بشری ، تحت حفاظت دائمی قرار دهند . و یا آنها را در اسرع وقت به کشور های امن منتقل سازد.

سلام بر همه جانباختگان اشرف و لیبرتی مرگر بر اصل ولایت فقیه

زنده باد دموکراسی توحیدی آلترناتیو دموکراتیک ایران فردا

نهضت تشیع علوی شهریور ماه 1392 برابر با آگوست 2013