حمله تروریستی عمال عراقی سپاه قدس به کمپ مجاهدین درلیبرتی

2013-12-27 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هموطنان آزاده، و مردم به پا خاسته ایران، رژیم خمینی با مصادره یک انقلاب مردمی از طریق کودتا بر علیه آرمانها . اهداف آن انقلاب، مأموریت ارتجاعی و استعماری خود را در نفی صورت مسئله این انقلاب یعنی حاکمیت مردم از طریق کشتار و شکنجه و ترور و اسارت بهتیقرین فرزندان این آب و خاک به اجرا کذاشت.

سازمان مجاهدین خلق که یکی از وفاداران اهداف و آرمانهای انقلاب مردم بود، با اعتراض و دست یازیدن به مخالفت سیاسی مسالمت آمیز درپی مقابله با این کودتای خزنده خمینی و شرکاء بر آمد. پاسخ خمینی و عمالش به این اعتراضات حداقلی بر اساس امجوز دولت وقت، کشتار و شکنجه و زندانی کردن هزاران مبارز و مجاهد بود.

از این رو آنها راهی جز هجرت و خروج از حیطه سلطه فاشیستی نظام ولایت نداشتند. وبرای سازماندهی یک مبارزه درازمدت لاجرم به خارج از کشور آمده و در کشورهائی که مدعی جامعه مدنی و دموکراسی و غیره هستند پناه گرفتند. دولت وقت فرانسه آنها را به کابن تبعید کرد و در نتیجه رهبری ان را نیز مجبور به ترک کشور خود نمود.

حضور مجاهدین در عراق منجر به تشکیل بزرگترین سازمندهی حرفه ای برای مقابله با دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم گردید. اما از آنجائیکه مجاهدین با توجه به ماهیت ایدئولوژیک خود ، مورد توجه و اقبال دولتهای غربی نبودند، با استناد به مدارکی مجعول آنها را برای خشنودی نظام خمینی و باز کردن راه مراوده و معامله، در لیست سازمانهای تروریستی گذاشتند.

نبرد دیپلماتیک مجاهدین سرانجام بر این لیست کذاری غالب گردید، اما دولتهای مذکور همچنان چشم امیدشان به معامله و مصالحه با پدر خوانده تروریسم دولتی یعنی رژیم خمینی بود. تا اینکه رئیس جمهور وقت عراق درمقابل جنک طلبی خمینی با شعار فتح قدس از طریق کربلا، بعد از 8 سال جنگ بین دو کشورمسلمان، با خوردن جام زهر خمینی روبرو گردید.

صدام که پیشاپیش طرفدار قطعنامه بود با پذیرش آن از سوی خمینی، دربن بستی قرار گرفت ، که تاوانش را باید از جیب مجاهدین می پرداخت. مجاهدین با حمله عراق به کویت و سپس جنگ آمریکا و اروپا بر علیه دولت وقت عراق و سرنگونی آن، در محاصره مافیای بین المللی قرار گرفتند.

تلاشهای شبانه روزی مجاهدین از طریق وکلای خود سرانجام منجر به خروج نام آنها از لیست تروریستی کردید، ورژیم که در اختلاف های داخلی خود، بین باندهای مافیائ اش سخت دچار تنش و چالش بود، به امید روزی لحظه شماری میکرد که بزرگترین دشمن اش دست بسته در اختیار او قرار کیرد.

این نیت شوم رژیم را، کپلر و جاک استراو و امثالهم با زد و بندهای پنهان و اشکار و با بی میالاتی آمریکا عملی کردند.

بطوریکه مجاهدین خلع سلاح شده در اختیار دولتی قرار گرفت که مقلدین شرعی و حوزه ای خمینی بودند. و به امید روزی لحظه شماری میکردند که بتواندد با همکاری رژیم خمینی نسخه دیگر از ولایت مطلقه آخوندیسم را بر عراق حاکم گردانند. سپاه بدر که همان شاگردان تربیت شده سپاه خمینی بودند، حاکمیت را در عراق بدست گرفته و از آن روز تا کنون مجاهدین هر لحظه طبق فرمان ولایت مطلقه خامنه ای و سپاه قدس او قربانی میشوند.

حمله موشکی به لیبرتی و شهادت و زخمی شدن تعدادی از مجاهدین نمی تواند آخرین حلقه این طرح استعماری و ارتجاعی باشد، جز اینکه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری زیر مجموعه آن آمریکا و اروپا را متعهد به حفظ جان مجاهدین با انتقال فوری آنها به اروپا و آمریکا کرداند.

بدون شک هر زد و بندی با دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم توسط اروپا و آمریکا، با پرداخت هزینه آن از خون مجاهدین ، طرح و سازماندهی میشود، و این دیپلماسی بسیار بی شرمانه و در تضاد با تمامی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

ما ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی عمال سپاه قدس به لیبرتی ، خواهان انتقال هر چه سریعتر مجاهدین به اروپا و آمریکا هستیم.

سلام بر شهدای راه آزادی سلام بر مبارزین و مجاهدین مستقر در لیبرتی

سرنکون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت دموکراسی توحیدی دی ماه 1392 برابر با دسامبر 2013