برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

دیدار کاترین اشتون با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان خواهان آزادی و مخالف دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم،

از مقطع کودتای 30 خرداد 1360 تا کنون، رژیم خمینی تمام سیاستهای سرکوب و ترور بر علیه مردم و ضد آزادی خود را از طریق همین چانه زنی های پشت پرده، پیش برده است.

جعل اپوزیسیون سایه برای قفل کردن و سانسور اپوزیسیون واقعی روی دیگر سکه سرکوب و ترور رژیم بوده است .

این اپوزیسیون جعلی را همین کسانی نمایندگی می کنند که در حوزه هنر و سیاست، به ناگاه از درون زندان جایزه قلم را به خود اختصاص میدهند و یا اینکه با بهره مندی از جایزه حقوق بشر به تبلیغ خاتمی در مقابل احمدی نژاد اقدام می کنند!! .

قربانی اصلی این دیدارها و سازش های آشکار و نهان، آزادی و آزادی خواهان بوده اند. بتابراین رژیم خمینی با طرح انرژی هسته ای به عنوان حق مسلم خود در مانور های دیپلماتیک، حق مسلم ما یعنی آزادی را در طی سالیان قربانی کرده است.

رژیم خمینی برای پیش بردن پروژه خود یعنی سلطه بلامنازع بر کشور و غارت ثروت نفت، علاوه بر حق وتوی روس و چین از نهایت همکاری جریانهای حاکم بر اروپا و آمریکا در چهارچوب همین دیدارها ، نیز سود فراوان برده است.

اعزام جوخه های ترور به اروپا تحت نام دیپلمات و دو پاسه کردن ایرانیان مهاجر و سپس تسلیم آنها به همکاری ، و اعزام بخشی از افراد کار آزموده خود به عنوان دانشجو ، همگی در راستای استمرار سیاستهای ضد مردمی این حاکمیت، طراحی و با همکاری و همراهی این دولتها از طریق سازش آشکار و پنهان به اجرا گذاشته شده است.

رژیم خمینی تمام شگردهای به کار گرفته شده خود در دوران رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد را اینک در دوران حسن روحانی با نقد امنیتی و همکاری و همراهی دولتهای اروپا و اخیرا آمریکا، به یک پروژه جدید تبدیل کرده است.

جریانی به” نام ملی و مذهبی” را که سالیان در وفاداری به اصل نظام در زندان و بیرون از زندان آزموده و نهایت همکاری و همراهی از سوی آنها را در رابطه با بقای خود، و ضدیت آنها با اپوزیسیون جدی را در عمل شاهد بوده است ، در مراحل حساس به میدان فرستاده است.

نرگس محمدی و تقی رحمانی و رضا علیجانی و یا عبادی و سروش و بهنود و امثالهم را بارها در تریبونهای فارسی زبان به سخن پراکنی در رابطه با مردم و آزادی واداشته تا آنها با شیوه های خاص خویش ، همه جهان و به خصوص نیروهای معترض به این حاکمیت از کودتای 30 خرداد 60 را مشکل اصلی قلمداد کنند.

دیدار کاترین اشتون با بخشی از اجرا کنندگان این نمایش مضحک و ضد مردمی، در سایه قرار دادن اپوزیسیون وفادار به مردم و آزادی است، که بر خاسته از مقاومت همه جانبه با تقدیم هزاران شهید است. .

زمانیکه مارکسیستها در مبارزه ایدئولوژیکی و سازش ناپذیر بر علیه “امپریالیسم ” به رهبری آمریکا شیفته خط، شعارها و فرافکنی های ضد مدرنیسم خمینی و شرکاء تحت عنوان خط امام شدند، و تمام نیروهای آزادیخواه و مبارز را در طرح اصل آزادی متهم به همکاری با آمریکا کردند، این پروسه مانور دیپلماتیک سازش در بیرون و سرکوب در درون باندهای استبداد شروع شد..

آتش زدن پرچم آمریکا و اشغال سفارتش که منجر به سقوط دولت ملی مرحوم بازرگان گردید، از تدارکات ایتدائی این کودتا بود.

تا اینکه با مدیریت ارتشبد فردوست و همکاران آخوندش در حکومت کودتاچیان 28 مردادی ، نیروی سرکوبی شکل گرفت که تمامی دست آوردهای انقلاب مردم را در کوتاه مدت به ضد خودش تبدیل کرد.

در مقطع فعلی نیز آخوند حسن روحانی توسط خامنه ای و تیم عملیاتی او ، به مأموریتی گماشته شده است که بتواند در کوتاه مدت نظام را از ریزش و عقب نشینی در مقابل مردم حفظ کند.

کاترین اشتون که در مذاکرات اتمی رژیم نیز طرف اصلی مذاکره بود ، اینک با گذاشتن یک رو سری مشکی به دیدار نرگس محمدی و غیره میرود ، که آنها را به عنوان اپوزیسیون اصلی معرفی کند تا در فرصت مناسب از زبان آنها ، اعلام کند که در ایران تحت حکومت دیکتاتوری آخوندیسم ، حقوق بشر هم در حوزه هائی رعایت میشود!!!

تا با انجام این مذاکره ها و معامله ها تریبونهائی چون بی بی سی فارسی و غیره هم با دعوت از کارشناسانی چون بهنود و تقی رحمانی و سروش و غیره بر دست آوردهای این سفر در زمینه حقوق بشر مهر تأئید زنند!!. !!

راستی میتوان پرسید چرا اشتون و هیئت های دیگر با دکتر محمد ملکی دیدار نمی کنند؟ و چرا با خانواده هزاران اعدامی و دفن شده در خاوران دیداری نمی کنند؟

و چرا های بسیار دیگر، که میتوان مطرح کرد واز اشتون و سایر سیاستمداران پاسخ طلبید. راستی مادر ستار بهشتی از این دیدار فرمایشی و تدارک شده چه پاسخی گرفت؟جز اینکه با این نمایش تدارک دیده شده تنها در پی مخدوش کردن خون ستار و دیگران بوده و هستند.

قاتل ستار و هزاران شهید دیگر در اقصی نقاط ایران و جهان کاملا شناسائی شده است ، و همه دنیا که گوش و هوشی دارند و حداقل انصافی، می دانند قاتلان جز حکومت گران کسی دیگر نیستند، قاتلان همان کسانی هستند که اشتون با آنها در حال چانه زنی است.

چرا این هیئت های اعزامی در این دیدارها راجع به حق مردم ایران در آزاد زیستن چیزی نمی گویند؟ چرا طرح یک انتخابات آزاد با حضور نمایندگان نهادهای بین المللی را به عنوان خواست مردم روی میز رژیم نمی گذارند؟

نهضت دموکراسی توحیدی طی سالیان حیات خود، نسبت به این سازشها و همکاریها از جانب دولتهای اروپائی و یا آمریکا ، با رژیمی که در تمامیت آن کودتائی و ضد مردمی است، هشدار داده و به نقض ابتدائی ترین حقوق مردم در این سازشهای پنهان و آشکار اعتراض و روشنگری کرده است.

بنا براین ما با توجه به کارنامه مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم که از همان کودتای 30 خرداد 1360 بر علیه تمامی دست آوردهای انقلاب اسلامی بهمن 57 سازماندهی شده است، روشنگری و افشاگری کرده و به تمامی طرفین قراردادهای آشکار و پنهان با این مافیا اعتراض داشته و داریم.

فراموش نکنید که مردم ایران در فردای تاریخ خود و در حاکمیت آزادی از همه طرفین قراردادهائی که منجر به سازش با این حاکمیت ضد مردمی شده است در مقابل افکار عمومی سئوال خواهند کرد.

نسل دوم که در انقلاب اسلامی بهمن 57 یا نبودند و یا در سنین پائین عمر خود بودند، اینک با اتکاء به کارنامه حماسی نسل انقلاب و مقاومت تمام عیار آنها با فدیه هزاران شهید ، مسلح به روشن بینی ایدئولوژیکی هستند که تز اسلام منهای آخوند معلم شهید دکتر علی شریعتی شاه بیت آن است.

جوانان و نوجوانان مسلمانی که با اتکاء به درس های این تجربه ارزشمند و ماندگار، جز به سرنگونی رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم به چیز دیگر نمی اندیشند.

جامعه جهانی و نهادهای بین المللی وفادار به ارزشهای حقوق بشر باید از خواست این نسل در تدارک یک ایران دموکراتیک و خالی از ترور و شکنجه و قاچاق و بمب هسته ای ، حمایت کنند.

ادامه این سازشهای پنهان و آشکار چه با روسری باشد و چه بدون روسری جز تیز کردن چنگال دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم نتیجه ای دیگر در بر نخواهد داشت.

و نکته پایان اینکه اپوزیسیون سازی از باندهای رژیم خمینی از مسئولین ستاد انقلاب ضد فرهنگی اش تا به اصطلاح ملی /مذهبی خاتمی تبارش معضلی از مردم ایران را حل نخواهد کرد. این دیدارها چه با روسری باشد و چه با شالی در گردن تنها به تیز شدن دندان درندگان مست از پول نفت منجر خواهد شد.

سلام بر همه شهدا و مبارزین راه آزادی پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت دموکراسی توحیدی اسفندماه 1392 برابر با مارس 2014 .

.