Press enter to see results or esc to cancel.

به مناسبت شهادت امام علی (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت  شهادت امام علی (ع)

چهارمین خلیفه  مسلمانان  به مانند  سه خلیفه  دیگر در این روز   ترور شد و بر خلاف اتهامات  بی اساس و خصمانه  ارتجاع و استعمار که این روزها با تبلیغ عملکرد مرتجعین مشکوک و مأموربه عنوان گروهای مسلمان،سعی دارد  اسلام را مبلغ توریسم و خشونت جلوه دهد، این ترورها حکایت از آن دارد که  اسلام  خود قربانی تروریسم  بوده است.

کتاب نهج البلاغه که توسط فرق مختلف مسلمانان به عنوان یک سند  منصوب به  امام علی تلقی میشود  ، مجموعه ای از خطبه ها و  گفتارهای حکیمانه است که  امروزه  مورد توجه  کسانی است که  درپی شناخت امام علی و خط مشی سیاسی او هستند.

هر چند که با استناد به  سخن رسول و همه  باورمندان  به  قرآن  همه  سخنها  حتی از طرف پیامبر نیز باید با قرآن که  کلام وحی است سنجیده شود. امام علی در مدت 4 سال حاکمیت و دورانی که در کنار رسول خدا  بوده است ، الگوئی از عدالت خواهی و آزادی طلبی برای همه ابناء بشر بوده و این تربیت و آموزه را از کلام وحی  گرفته است.

25 سال سکوت و حاشیه نشینی او حکایت از درایت و تربیت قرآنی او دارد که  هیچگاه  برای گرفتن قدرت و تکیه بر کرسی ریاست  به مانند  فریب خوردگادن قدرت ، عطش  ریاست و ثروت نداشته  است.

25 سال از زندگی امام  در بهترین سالهای عمرش  در کشاورزی و کناره گیری از قدرت گذشت ، تا درسی را به همه  باورمندان  توحیدی در عرصه  مبارزه برای  عدالت  داده  باشد.

زمانیکه  توده  های مردم  اسیر وسوسه های وسواس الخناس زمان هستند و گوشی برای شنیدن و اراده ای برای عمل کردن به حق ندارند، پیشتاز تنها  باید به منزله چراغی باشد که  با تابش خودش این توده  اسیر جهل و وسوسه  را  روشنائی و آگاهی بخشد.

امام علی در عهدنامه معروف برای حاکومت مصر توسط سردار نامی اش مالک اشتر، شیوه ای از مدیریت دموکراتیک را املائ  کرده است که  حتی  در تاریخ مدرن ما  قادر به  بهترین نوع  سازماندهی دموکراتیک  در حوزه حاکمیت می باشد.

به همین خاطر ما در گرامیداشت شهادت امام  خطبه 18  او را  در این نوشتار به  پویندگان راه  امام  در مبارزه  با استعمار و ارتجاع ، برای تحقق دموکراسی توحیدی ،  عرضه  می کنیم .

 

در حكمى از احكام ، به نزد يكى از ايشان مسئله اى مى آيد، به راءى خود حكمى مى دهد. سپس ، آن مسئله را عينا نزد ديگرى مى برند، به خلاف راءى پيشين راءيى مى دهد. سپس قاضيان آن مسئله را به نزد امامى كه آنها را به شغل قضا برگماشته مى برند و او آراء همه ايشان را صواب مى شمارد. خدايشان يكى است و پيامبرشان يكى است و كتابشان يكى . آيا خداى سبحان آنان را به اختلاف فرمان داده و اكنون از او فرمان مى برند يا آنان را از اختلاف نهى كرده و اكنون عصيان مى ورزند؟ آيا خداوند دينى ناقص فرستاده و از آنها براى كامل كردنش يارى خواسته يا در آوردن دين ، با خدا شريك بوده اند و اكنون بر آنهاست كه راءى دهند و بر خداست كه به راءيشان راضى شود؟ يا خداى سبحان ، دينى كامل فرستاده ولى پيامبر (صلى اللّه عليه و آله ) در ابلاغ آن قصور ورزيده ؟ و حال آنكه مى گويد:

((ما در اين كتاب چيزى را فرو نگذاشته ايم ،)). يا: ((در آن بيان هر چيزى است )) و نيز بعضى از قرآن بعض ديگر را تصديق مى كند و در آن هيچ اختلافى نيست ، كه ، ((اگر نه از سوى خدا آمده بود در آن اختلاف بسيار مى يافتند)). قرآن ظاهرش زيباست و باطنش ژرف است . عجايبش انتها نپذيرد و غرايبش پايان نگيرد. و تاريكى جز بدان از ميان نرود.

سلام بر امام شهید علی ابن ابی طالب  سلام  بر همه شهدا و مبارزین راه آزادی

نهضت  دموکراسی  توحیدی  تیرماه 1393 هجری برابر با  جولای  2014  میلادی ..