رابطه دیپلماتیک علنی و غیر علنی با استبداد ولایت مطلقه آخوندیسم بر خلاف دموکراسی است