برخلاف گفتمان ضد انقلاب غالب و مغلوب جنایت و خیانت رژیم خمینی محصول انقلاب بهمن نیست.

2015-02-13 ، اطلاعیه ها