در گرامیداشت مراسم حج ابراهیمی و نگاهی به حادثه کشتار در این مراسم

2015-10-02 ، اطلاعیه ها