Press enter to see results or esc to cancel.

موشک باران کمپ لیبرتی توسط عمال رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا.

و اگر آنها (جن و انس) بر طريقه (ايمان) استقامت ورزند ما آنها را با آب فراوان سيراب مي‏كنيم. قرآن کریم سوره جن

هموطنان مبارز و آزادیخواه .باردگر ارتجاع خون آشام  ولایت مطلقه آخوندیسم  حاکم بر ایران ، فرزندان مجاهد و ثابت قدم خلق در زنجیر را در لیبرتی موشک باران کرد. این تلاش مذبوحانه رژیم گرفتار در بن بستهای گوناگون داخلی و خارجی، حکایت از ترس و وحشت او از این مبارزینی است که با تحمل همه مشکلات حاضر به عقب نشینی از طرح سرنگونی این رژیم نیستند. جای آن دارد که همه نیروها ی  معتقد به  آزادی و حاکمیت مردم ، با  محکوم کردن این شگردهای ارتجاعی و ضد انسانی، اراده هماهنگ و یگانه خود در سرنگونی این نظام مافیائی ولایت مطلقه آخوندیسم را برای مردم تحت ستم، و جهان ناظر به نمایش گذارند. نهضت دموکراسی توحیدی ضمن محکوم کردن این تلاش تروریستی دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم، بر خواست همیشگی خود یعنی تأمین و تضمین امنیت کامل مجاهدین و استقرار آنها در کشوری امن توسط نهاد های بین المللی و کشورهای متعهد به این نهادها تأکید دارد. و از مردم ایران در داخل و خارج نیز انتظار نهایت همکاری و همدلی با این زنان و مردان مجاهد را  دارد.

سلام بر شهدای راه آزادی  پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

مرگ بر اصل ولایت مطلقه آخوندیسم.

نهضت دموکراسی توحیدی  تیرماه 1395 برابر با جولای 2016