برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جریان ملی و مذهبی در حمایت از خاتمی و باند او همچنان به خود زنی مشغول است.

بسم الله الرحمن الرحیم

جریان موسوم به ملی و مذهبی در تاریخ سیاسی ایران از مقطع  ریاست جمهوری آخوند خاتمی تمامی امید خود به  خروج از استبداد سیاه ولایت مطلقه آخوندیسم را، به تحول در درون این مافیا مشروط و منوط کرده اند.

نهضت دموکراسی توحیدی طی سال های اخیر بارها این موضع گیری را نقد و آن را در تضاد با اهداف نسل انقلاب و نسل دوم دانسته و سرانجام این همکاری را جز خیانت به شهدای راه آزادی چیز دیگر تلقی نکرده است.

این نگرش به عملکرد (ملی /مذهبی ها) برخاسته  از سازش و مماشاتی است که این جریان به خصوص در همکاری با خاتمی پیشه خود کرده است .

همانطور که تاریخ گواهی می دهد دوران ریاست جمهوری خاتمی قتل ها و جنایت ها و دزدی ها نسبت به دوران رفسنجانی و یا خامنه ای نه تنها تغییری نکرد بلکه بیشتر هم شد. خاتمی تنها برای حل بحران دیپلماسی این مافیا به میدان آمد و نه برای تدارک جامعه مدنی و یا دفاع  از ارزشهای جمهوریت و اسلام در راستای اهداف انقلاب اسلامی بهمن.

دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم با اختصاص دادن پول نفت به مافیای نظامی و روحانی ، و طی سالیان کشتار ازادیخواهان در زندان و بیرون از زندان،  هویت خود را به نمایندگی همه باندهایش بارها تعریف کرده و آن را در عمل به نمایش گذاشته است.

اما طنز تلخ تاریخ سیاسی ما در این است که این جریان موسوم به ملی و مذهبی حتی به مرزبندی مرحوم منتظری با این رژیم نیز متقاعد نیست. و در زمانی که توسط خاتمی و امثالهم مدتی در زندان بوده و سپس راهی خارج شده اند، همچنان از وقوع  یک معجزه  توسط مثلا خاتمی و یا روحانی و رفسنجانی حکایت می کنند.

از این رو  ما  به  این جریان بازهم از موضع تذکر توصیه می کنیم  ”  بیش از این در راستای سازش با این مافیا ، خود زنی نکنید. نظامی که رهبری آن از بیان مرحوم منتظری بزرگترین جنایت کار تاریخ  معرفی میشود ، در ماهیت خود هیچ امکانی برای اصلاح و معجزه جامعه مدنی را ندارد. این جریان که به روحانی همانند خاتمی بسیار امیدوار بود ، حتی همکاری با این مافیا را تا تعطیل کردن حسینیه ارشاد در سالگرد هجرت و شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی  توسعه داده است. به همین خاطر ما لازم دیدیم  بار دیگر این جریان را به نص آموزه های قرآن در ممنوعیت همکاری با ظالمین و گفته ای از یکی بزرگان تشیع فرا بخوانیم .

وقتی امام صادق علیه السلام  خبردار شد که یکی از یارانش شترهای خود را به خلیفه وقت  برای سفر حج اجاره داده است ، او را پیش خود خواند و گفت (  آیا  دوست داری که خلیفه  به سلامتی برگردد و شترها را از او پس بگیری گفت بله …فرمود پس مطمئن باش در تمامی جنایت ها و خیانت های او و عمالش تو هم شریک هستی ..فاعتبرو یا اولاالبصار…

سلام بر شهدای راه آزادی   پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

مرگ بر اصل ولایت مطلقه  آخوندیسم

نهضت دموکراسی توحیدی  10 مهر ماه 1395 برابر با اکتبر 2016