در هیجدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای سران دیکتاتوری آخوندیسم باید به یک دادگاه بین المللی فرا خوانده شوند

2016-11-22 ، اطلاعیه ها