در سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن مرگ بر شاه به مرگ بر حامنه ای تبدیل شد

2018-02-01 ، اطلاعیه ها