دومین سالگرد قیام دی ماه 96 همراه و همگام شورش سراسری برای سرنگونی نظام ولایت مطلقه آخوندیسم

2019-12-25 ، اطلاعیه ها