انتصاب یک قاتل به عنوان رئیس جمهور و تبریک اتحادیه اروپا

2021-08-07 ، اطلاعیه ها