پرهیز از سه ولایت .شاهنشاهی .آخوندشاهی و ولایت انقلابی تضمین دموکراسی ایران فرداست

2021-09-09 ، اطلاعیه ها