نتایج حقوقی دو دادگاه باید منجر به حمایت بین المللی از مردم ایران برای خلع این حاکمیت منجر شود

2021-11-10 ، اطلاعیه ها