دكتر على شريعتى معلم شهيد انقلاب اسلامى اكنون خوشبختانه همانطور كه دكتر (محمد مصدق) تز اقتصاد منهاى نفت را مطرح كرد , تا استقلال نهضت را پى ريزى كند و آنرا از بند اسارت واحتياج به كمپانى استعمارى سابق آزاد سازد، تز اسلام منهای آخوند در جامعه تحقق یافته است.

 

Now fortunately the same as dr (Mosadegh) that designed the theory of economy without petroleum to rich the indigence of Nehzat and to get rid it of from the old colonized company, Now the theory of Islam without mullah in the world is certifiable.

مقاله روشنگرانه و مستدل از بهروز بیات در مورد تحریفات و شانتاژ های عباس میلانی

هنگامی که عباس میلانی قافیه‌اش تنگ می‌آید بهروز بیات   در جستجوی رضا شاه، هنگامی که عباس میلانی قافیه‌اش تنگ می‌آید کوشش‌های آقای عباس میلانی در پژوهش و کنکاش در زوایای تاریخ معاصر ایران کنشی است نیکو که صرفنظر از جانبدار بودن رویکردش سزاوار تحسین است. در شرایط آزادی پژوهش و بیان، از لابلای ارزیابی‌های...

پیامدهای بلند مدت کودتای 28 مرداد.از دکتر هاشم آغاجاری

یامدهای بلندمدت کودتای ۲۸ مرداد   هاشم آقاجری   پیامدهای بلندمدت کودتای ۲۸ مرداد بر تاریخ معاصر ایران متن سخنرانی هاشم آقاجری در نشست “۲۸ مرداد ؛ درد همیشه ماندگار ابتدا به عنوان مقدمه عرض کنم گاهی نهضت ملی و کودتای 28 مرداد از سوی برخی از سیاسیون به عنوان منازعه دو شخص مصدق و...