در سالگرد شهادت پدر طالقانی ..شخصیتی که بعد از معلم شهید دکتر علی شریعتی می توانست انقلاب مردم از گرفتار شدن در دام ارتجاع آخوندی نجات دهد

پدر طالقانی بعد از معلم شهید دکتر شریعتی تنها کسی بود که قادر بود انقلاب را در مسیر دستیابی به اهداف محوری اش هدایت کند که ارتجاع ولایت مطلقه آخوندیسم آن را از صحنه حذف کرد

Continue reading