Press enter to see results or esc to cancel.

گزارش پنتاگون از جاسوسان رژیم در جامعه پناهنده خارج کشور

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَآنان هرگز در برابر خدا از تو حمايت نمى‏كنند [و به هيچ وجه به كار تو نمى‏آيند ] و ستمگران بعضى‏شان دوستان بعضى [ديگر]ند و خدا يار پرهيزگاران است.قرآن سوره جاثیه آیه 19 .

هموطنان آزاده ، سالیان است که رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندی ، با کشتار و سانسور بسیاری از ایرانیان را از موطن خود آواره کرده است. عده زیادی از این افراد با خروج از کشور آنهم به طروق غیر قانونی و با سابقه زندان و شکنجه و یا وابستگی به گروه سیاسی ، از طریق سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری به عنوان پناهنده در کشورهای اروپا و آمریکا اقامت گزیده و یا پناه گرفتند. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم، بخشی از عمال حرفه ای خود را برای تعقیب و تفتیش و شناسائی این ناراضیان و جان بدر بردگان، به میان این قوم گریخته از صحنه اعدام و شکنجه و وحشت ، جای داد. و از بد حادثه دولتهای اروپائی نیز با به رسمیت شناختن هویت دوگانه ایرانی … و اروپائی به ترفند رژیم پاسخ مثبت دادند. نفوذیهای رژیم که در زیر چتر جریانهای چون توده / اکثریتی خط امامی و پهلوی طلبهای ضد انقلاب، برنامه خود را سازمان داده بودند، با برپائی انواع انجمن ها و مراکز غیر سیاسی به نیات شوم وزارت اطلاعات، مشروعیت قانونی دادند. از این رو ایرانیان مشترک در اینگونه آموزش گاه ها، از همان ابتدای امر با پذیرش پناهندگی و گرفتن پاسپورت ، کشور محل اقامت، در تدارک سفر به ایران از طریق اخذ پاسپورت ایرانی بر آمدند. با افزوده شدن بر صف متقاضیان پاسپورت ایران از سوی پناهندگان ..رژیم بر عملی شدن برنامه خود امیدوارتر شد. به همین خاطر بر سرویسهای خود در سرعت بخشیدن به این پروسه تسلیم و ذلت پناهندگان ، بیش از پیش افزود. با تجمع هر روزه پناهندگان در مقابل سفارت خانه ها و کنسولگری ها برای اخذ پاسپورت ایرانی، رژیم و عمال توده./اکثریتی و پهلوی طلب اش، به نتایج اعمال ضد انسانی خود امیدوار شدند. و با حمایت رژیم انواع انجمنهای غیر سیاسی و با ممنوع کردن هر گونه فعالیت سیاسی بر علیه رژیم در این محافل، فاز دوم راه کارهای وزارت بدنام اطلاعات را ، تحت نام دعوت از هنرمندان و نویسندگان داخل کشور آغاز کردند. بخشی از این دعوت شدگان بعد از بازگشت از این سفرها دچار تیر غیب شده و قتلهای زنجیره ای از آن شکل گرفت. مختاری و پوینده از این طیف بودند. رژیم با همکاری نفوذیهای خود جامعه پناهنده برخوردار از آزادی و امکان تعرض بر علیه سیاستهای ضد مردمی اش را در محاصره انجمن ها و تشکلهائی قرار داد که با پشتوانه پرونده های گریز از شکنجه و اعدام اینک به محفلهای ضد مبارزه تغییر شکل داده بودند. همانطور که رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه فعالیت سیاسی را کاری عبث و مضر میدانست، انجمنهای شکل گرفته از این توطئه سازماندهی شده نیز در مرامنامه تشکیلاتی خود، اعضای انجمن را از هرگونه فعالیت سیاسی مخالف رژیم قدغن کردند. طولانی شدن دوران مبارزه ابعاد این انفعال مبارزاتی و جبهه تسلیم و سازش را هر سال بیش از سال پیش وسعت داد. بنگاه های هواپیمائی رژیم با کارکنان اکثرا حرفه ای و اطلاعاتی با احداث انواع نمایندگی ها از این تسلیم شده گان پذیرائی کرده و زشتی تسلیم شدن به رژیم را برای اکثریتی بزرگی از پناهندگان به عنوان حق طبیعی دیدار از موطن خویش نمایش دادند. با افزوده شدن بر تعداد این بنگاه ها سیلی از دانشجویان اعزامی از سوی رژیم که فرزندان و وابستگان حکومت بودند، این توطئه ضد انسانی را از توان بالائی در خنثی کردن اپوزیسیون جدی برخوردار کرد. فرستنده های رادیوئی و تلویزیونی یکی پس از دیگری با پشتوانه جام جم رژیم به عنوان بلندگوهای تبلیغاتی رژیم ، در شهرهای مختلف شروع به بازگوئی این تبلیغات به عنوان خبر و تحلیل از سوی جامعه پناهنده نمود . توده / اکثریتی های پیرو خط امام و سلطنتی های عاشق دیدار از تخت جمشید، بر این آتش افروخته وزارت اطلاعات دامن زدند، بطوریکه فعالین سیاسی در مقاطعی توسط آنها مورد ضرب و شتم نیز واقع شدند. زمانیکه دولتهای اروپائی نیز با پذیرش شهروند دو تابعیتی این طرح رژیم را قوتی صد چندان بخشیدند، پناهنده سیاسی در جامعه ایرانی مقیم این کشورها تنها شد. پناهنده سیاسی بایستی با تمام توان خویش در دو جبهه بجنگد یک در رویاروئی با عمال مستقیم رژیم و دیگری در خنثی کردن توطئه های او در بین جامعه ایرانی خارج کشور. دولتهائی که در سازش با این رژیم به منافع کلانی دست می یافتند در این مسیر تا آنجا پیش رفتند که عمال تروریست رژیم به راحتی در سرزمین آنها فعالین سیاسی را یکی پس از دیگری ترور کرده و سپس با هیئت مخصوص و با استقبال از آنها در کشور ، از اعمال آنها قدردانی بعمل می آمد. با رشد پیوسته این سازش ضد حقوق بشری بود که رژیم خمینی،قادر شد اکثریت پناهنده گان ایرانی را تسلیم توطئه های سیاست زدائی خویش ساخته و از آنها برای دست یابی به اهداف شوم خود استفاده لازم را به عمل آورد. گزارش پنتاگون نیشتری است بر این دمل چرکین که سالیان است جامعه پناهنده ایرانی را در انواع مخمصه ها قرار داده است. این حرکت ضد جاسوسی پنتاگون بدون شک دولتهای اروپائی را نیز به بازنگری بر سابقه پناهندگان ایرانی وادار خواهد کرد. در این میان گروه های سیاسی اپوزیسیون که همیشه هدف جوخه های تروریسم رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه می باشند، باید از دولتهای اروپائی خواستار انتشار اسامی و موقعیت کسانی باشند که با رفت و آمد به ایران به سیاستهای جاسوسی و تروریستی رژیم گردن نهاده، و فراتر از آن با این رژیم همکاری میکنند. جامعه ایرانی خارج از کشور باید هر چه زودتر با این طیف از ایرانیان پناهنده دو پاسه، با صراحت کامل تعیین تکلیف کرده، و آنها را در مقابل این حرکت خصمانه با ملت خویش و سرنوشت آنها، به بازنگری در رفتار خود وادارد. اما با توجه به پروسه ای که هرکدام از این عناصر در همکاری اطلاعاتی با این رژیم از سرگذرانده و مزد آن را نیز دریافت کرده اند، دور از انتظار است که آنها از این عمل ضد ایرانی و ضد آزادی خود بازگردند. بنابراین در سازماندهی جانشین دموکراتیک برای بعد از سرنگونی و یا برکناری این نظام از قدرت، دولتی که از پشتوانه ملی و بین المللی برخوردار است، بایستی این جماعت را بر اساس کارنامه شان به مردم معرفی کرده و از آنها به مانند مسئولین سرکوب و سانسور رژیم استبداد، بازپرسی کند. تا نسلهای آینده در تلاش برای استقرار و تمرین دموکراسی از یک پشتوانه کافی برای سازماندهی دموکراسی برخوردار باشند. کسانیکه از حق پناهندگی بر علیه آن اصول سوء استفاده کرده اند حتی برای ملیت دوم خود نیز عناصری خطرناک و ناباب هستند. تصفیه این عناصر با شناسائی و پیگیری حقوقی آنها بدون شک از تضمین های لازم دموکراسی در فردای ایران است.کما اینکه در تمامی عرصه ها ضعف درونی هر پدیده در مسیر تکامل ، اگر بر طرف نگردد، بیش از دشمن خارجی در مقاطع حساس مانع ادامه حرکت او خواهد شد. توده/ اکثریتی پیروخط ضد امپریالیستی خمینی و سلطنت طلب کودتاچی، در این عرصه مبلغ و جانمایه شکل گیری ویروسهای مخرب آرمان و اهداف دموکراسی هستند. از این رو ما از همه دولتهای دموکراتیک غربی میخواهیم که در تعمیق این حرکت آمریکا، سرنوشت پناهنده سیاسی را در جامعه خود با معرفی این عناصر ، از بن بست سانسور و سرکوب رژیم در خارج از کشور رها کرده، و حقوق شهروندی آنها را در یک جامعه دموکراتیک بیش از این دستخوش ایلغار این شبکه مافیائی نسازند. با گزارش پنتاگون پرونده ای باز شده است که ادامه اوراق آن بسیار تعیین کننده خواهد بود. همانطور که ساواک شاه در خدمت رژیم ولایت مطلقه آخودیسم، کودتاچیان 28 مردادی را در پوشش ولایت مطلقه بر سرنوشت انقلاب مردم تحمیل کرد، بعید نیست که این بار ساواک شاه و شیخ با همکاری توده/ اکثریتی خط امامی، باردیگر رژیم ولایت مطلقه را برای سوار شدن بر حرکت ضد استبدادی مردم ، آماده نکرده باشد.. توانائی اپوزیسیون جمهوری خواه و مستقل از الزامات حتمی و قطعی برای عدم تکرار این تراژدی است. همه گروه ها و احزاب و شخصیتهای سیاسی در داخل و خارج باید نسبت به این توطئه هشیار بوده، و همزمان با افشای باندهای مافیائی حاکمیت ولایت مطلقه، سازماندهی کلان اپوزیسیون جمهوری خواه مستقل از شاه و شیخ را تدارک ببینند. اپوزیسیونی که در آن سلطنت و توده / اکثریتی خط امامی برای دیگران تعیین تکلیف نکند. چونکه اپوزیسیون استبداد آزادی است و نه بانیان و همکاران استبداد ها در دور و نزدیک. همانطور که شاعران آزاده ما در همراهی با مردم برای مبارزه با ستمگران چنین سروده اند. قوی شو تا تو را ناگه نمالند … که مرغان شکاری تیز بالند

نمیگویم ستمگر باش حاشا … قوی شو تا نمالندت به هر جا

ستمگر را ستم پرور قوی ساخت … ستم را باید از اول برانداخت

سلام بر شهیدان راه آزادی مرگ بر اصل ولایت فقیه

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی …. دی ماه 1391 هجری /قمری برابر با ژانویه 2013 میلادی