Press enter to see results or esc to cancel.

شصتمین محکومیت نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم در سازمان ملل

بسم الله الرحمن الرحیم

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم .قرآن سوره الاسراء آیه هفتاد

کرامتی که در این آیه قرآنی بدان تصریح و تأکید شده است همانا حقوق انسان است که با او زاده میشود در هر زمان و مکان و با هر ملیت و آئینی . و این حقوق چون ذاتی و خدا دادی است هیچ کسی حتی پیامبران حق نقض آن ندارند.

به همین خاطر میتوان با صراحت اعلام کرد که پیامبران توحیدی بنیانگزاران و اولین کسانی بودند که برای تأمین و تضمین این حقوق از سوی خداوند به رسالت مبعوث شدند.

هموطنان آزاده و نسل به پاخاسته در ایران زمین ، از مقطع گزارش گالیندوپل در سالیان پیش تا کنون ، یپاپی نقض حقوق بشر توسط این جانیان توسط گزارشگران سازمان ملل محکوم شده است، اما خط مماشات و سازش علنی و غیر علنی با این مافیا نتیجه این محکومیتها را در تنبیه بین المللی رژیم ،خنثی کرده است.

اپوزیسیون در اقصی نقاط جهان مورد حملات تروریستی بوده و با هر سازش میان پرده و پشت پرده با این رژیم جنایتکار بخشی از فعالین اپوزیسیون قربانی میشوند. بزرگترین نیروی اپوزیسیون که قادر است در مواقع حساس به حمایت از مردم برخیزد ، در این سازش های ننگین سالیان در لیست تروریستی گذاشته شد.

و همچنان این نیروی محوری تحت انواع فشارها و بحرانها و قتل عام توسط پاسداران ولایت در عراق است. بنابر این محکومیتها اگر طبق سنت دیرینه تنها برای خالی نبودن عریضه سازش باشد ، بدون شک رژیم جنایتکار خمینی با هیچ محدویت و محکومیت کار ساز مواجه نخواهد شد.

بنابراین وظیفه نیروهای سیاسی ثابت قدم در مبارزه با این رژیم است که با انعکاس وسیع این محکومیت در داخل و خارج خواهان دخالت جامعه جهانی در محکومیت رژیم و واکذاری سرنوشت او به یک همه پرسی تحت نظارت جامعه بائین المللی باشند.

بدون شک تا زمانیکه این رژیم با توجیه و تأویلیهای تحت نام ..”جامعه مدنی خاتمی و سازندگی رفسن جانی و اینک نرمش قهرمانانه آخوند روحانی “،در کرسی قدرت مطلقه باشد، مردم ایران همچنان در داخل و خارج قربانی ترور و خشونت خواهند بود. و فعالین سیاسی او در کهریزک و اوین و هزار هزار در خاوران بدون سنگ قبر دفن خواهند شد.

آیا مجموعه کارنامه ضد حقوق بشری و تروریستی این رژیم در طی حکومت جابرانه اش، حکایت از این حقیقت ندارد که این حکومت مطلقه، متکی به پول نفت و چماق سرکوب ، نماینده منتخب مردم ایران نیست؟

چگونه میتوان با حاکمیتی که با کودتا بر علیه یک انقلاب مردمی و اشغال سفارت کشورهائی از قبیل آمریکا و غیره، دیپلماسی ترور و باج گیری و تشویق بنیادگرائی ، را در جامعه جهانی بنیان نهاده است، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر ، سازش نمود ، و منتظر چرخش او به سوی خواستهای مردمی شد؟

شاهد هستیم که هرگاه به کارنامه سراسر جنایت و خیانت رژیم خمینی – خامنه ای – رفسنجانی خاتمی و اینک روحانی اشاره میشود آنها چگونه از عملکرد خود تحت نام یک قدرت بزرگ و صادر کننده انواع انقلاب یاد کرده، و از تمامی مسلمانان نیز می خواهند که رهبریت آنها را پذیرا شوند.

با توجه به این کارنامه سراسر ضد حقوق بشری است که باید به معامله گران مشتری نفت ارزان یاد آور شد که اگر در دعوی حقوق بشری خود اندکی صداقت دارید ، چرا سرنوشت این رژیم را به یک رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی واگذار نمی کنید_؟

با انجام این مهم به وضوح خواهید دید که این رژیم با همه باند های مافیائی اش نه از مشروعیت دینی برخورداراست و نه از مشروعیت و محبوبیت مردمی.

سلام بر همه شهدا و مبارزین راه آزادی سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی آبان ماه 1392 برابر با نوامبر 2013