در گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد هجرت و شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی