عجز و لابه امام جمعه دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم از تز اسلام منهای روحانیت معلم شهید شریعتی

2017-07-17 ، اطلاعیه ها