Press enter to see results or esc to cancel.

روز جهانی معلم و سرنوشت معلم در دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

 

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

نون سوگند به قلم و آنچه مى ‏نويسند (۱

روز جهانی معلم و سرگذشت اسارت بار معلم در دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

معلم و استاد همراه با دانشجو و دانش آموز جویای آزادی، با سازماندهی انقلاب 57 ، دانشگاه را سنگر آزادی کردند و همچنان در این راه با پرداخت بهای سنگین ایستاده و مقاومت می کنند. . با کودتای 30 خرداد 1360 خمینی و شرکاء بر علیه اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بهمن ، دانشگاه با پاکسازی و تصفیه عناصر آزادیخواه ، سنگر بسیج  و لباس شخصی گردید. از این مقطع هست که ما شاهد ورود  اصطلاحاتی چون دانشجوی بسیجی و دانش آموز بسیجی می شویم . با تداوم حاکمیت سیاه و ضد قرآنی ولایت مطلقه آخوندیسم ، نسل جوان و اساتید و معلمان پیگیر اهداف انقلاب اسلامی بهمن ، طعمه شبانه روز گزمه های ولایت می گردند. تا اینکه نسل دوم ، از طریق اندیشه های قرآنی  شخصیتهای چون معلم شهید دکتر علی شریعتی وارد کارزار با ارتجاع سیاه آخوندیسم می شوند. جنبش 18 تیر به رهبری قهرمانانی چون عزت ابراهیم نژاد و مبارزین دیگر ، خواب را از چشمان ارتجاع سیاه و ضد قرآنی ولایت مطلقه می رباید. از این رو سرنوشت معلم که بطور استراتژیک د ر این جنگ آزادی بخش دخالت مستمر دارد، چیزی جز داغ و درفش و اعدام و زندان نبوده و نخواهد بود. سرکوب و سانسور مستمر این بخش از جامعه ایران ، در دراز مدت جامعه را از نیروهای ضد زور و جویای عدالت و وفادار به آزادی  در حوزه هائی محروم و ناتوان کرده، و در اکثریت  جامعه نیز یک نوع پاسیویسم سیاسی را موجب گردیده است. بنا براین گرامیداشت روز معلم، باید همراه با خواست و تلاش عمومی در داخل و خارج برای نجات مردم ایران از دیو سیاه ولایت مطلقه آخوندیسم باشد. معلم که سازنده و نشر دهنده تفکر زنده و متعالی در نسل جوان است ، خود گرفتار مصیبتی است که پایانی بر آن متصور نیست. در پایان لازم است هشدار و اعلام خطر معلم شهید دکتر علی شریعتی را  که معلم شهید انقلاب بهمن بود در اینجا یاد آور شویم. حکومت روحانیت جز استبداد آنهم از نوع قروسطی آن نتیجه دیگری نخواهد داشت . همانطور که نسل مخاطب امروز و دیروز معلم شهید بنیانگزار و مبتکر تز اسلام منهای آخوند، با درس گرفتن از آموزه های ایدئولوژیک اش ، و مرزبندی قاطع او با آخوندیسم ، هر لحظه  آمادگی دارند که این مافیای ولایت را در تمامیتش به چالش بکشند.

سلام بر همه معلمین آزاده و جویای آزادی …سلام بر معلم شهید دکتر علی شریعتی بنیانگزار تز اسلام منهای آخوند

نهضت دموکراسی توحیدی  مهر ماه 1396 برابر با اکتبر 2017