Press enter to see results or esc to cancel.

زلزله مهیب دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم همراه با زلزله طبیعی، مردم کرمانشاه را قربانی خویش ساخت.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد

و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى ‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد.سوره بقره آیه 205

در دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم ،حوادث طبیعی قابل پیش بینی و پیشگیری از خرابی های آن ، همچنان از هموطنان ما قربانی می گیرد .  زلزله کرمانشاه و حومه، که صد ها نفر از هموطنان ما در کرمانشاه و حومه  طعمه آن شدند از پس لرزه های نظام استبدادی و فاشیستی آخوندیسم کذاب است. زمانی که ثروت و امکانات یک کشور ثروتمند در اختیار باندهای غارتگر آخوند و پاسدار حتی در اروپا و استرالیا و مالزی سرمایه گذاری میشود، مردم اسیر و قربانی حوادث طبیعی از کمترین آن نیز برخوردار نیستند.  به راستی باید به این حقیقت استراتژیک اذعان کرد که، خرابی این کشور و محرومیت مردمش از حداقل امکانات ناشی از  حاکمیتی است که با زور سر نیزه و انحصاری کردن چرخه مدیریت در آن کشور ، کسانی به عنوان مقامات مسئول بر کرسی ها تکیه زده آند که کمترین سنخیتی با حقوق مردم ندارند. به همین خاطر باید عزم ملی را با همکاری و حمایت بین المللی همراه کرد تا کانون زلزله و آفت های دیگر را از مصدر حاکمیت خلع و به جای آن حکومتی را نشاند که بر خاسته از انتخابات آزاد مردم باشد. کانون این خرابی های طبیعی و سیاسی کاخ ولایت مطلقه است. ما ضمن همدردی با مردم کرمانشاه و تسلیت به  بازماندگان قربانیان ، اعلام می داریم که کانون زلزله یعنی رژیم دیکتاتوری آخوندیسم را باید به پای میز عدالت با حضور ناظرین بین المللی کشاند.

مرگ براصل ولایت مطلقه آخوندیسم …پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی درایران زمین

نهضت دموکراسی توحیدی 14 نوامبر 2017 برابر با 23 آبان 1396