برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جنبش اعتراضی مردم مشهد باید سراسری و به نفی ولایت مطلقه آخوندیسم منجر شود

 

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. گفتند بسا گروهى اندك كه بر گروهى بسيار به اذن خدا پيروز شدند و خداوند با شكيبايان است (قرآن کریم سوره بقره آیه دویست چهل و نه

جنبش اعتراضی مردم به جان آمده از ستم و غارت دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم در مشهد، حکایت از  آتش خشم و کینه مردمی است که آخوندیسم با تز ولایت مطلقه  اش  ، به مدت 37 سال تمامی حقوق شهروندی را از آنها گرفته ، و ثروت و هستی آنها را به یغما برده است. با کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و تدوام جنگ خارجی به مدت 8 سال ، و نقض مستمر حقوق بدیهی مردم، اینک در مقابل جنبشهای اعتراضی مردم  راهی جز عقب نشینی و تسلیم ندارد. شعارهای مردم  در مقابله با هسته محوری نظام سرکوب ، نشاندهنده عمق نفرت مردم مسلمان از سنت ارتجاعی آخوندیسم است. کسانی که در داخل و خارج با اسلامی نامیدن این رژیم جنایتکار ضمن همراهی با این نظام، دشمنی خود را با مردم ایران علنی می کنند، در این جنبشها هیچ نقشی نداشته و ندارند. شعارهای مردم مسلمان مشهد بر علیه ولایت مطلقه آخوندیسم، و عصیان آنها به همراه حرکتهای اعرتاضی دیگر در اقصی نقاط ایران، حکایت از یک حقیقت دارد که آن طرح  اسلام  از بیان قرآن و الزامات سیاسی آن یعنی حکومت مردم برسرنوشت خویش است.با توجه به شعارهای این اعتراضات و خشم و خروش مردم ، نیاز مبرم  به  دخالت مجامع  بین المللی  برای حمایت از خواست مردم در برکناری این نظام مافیائی ضد اسلامی از قدرت و محاکمه  سران آن در یک  دادگاه  بین المللی است. نیروهای سیاسی معتقد به  نفی تمامیت این نظام ، و تدارک یک نظام سیاسی مبتنی بر اصل جمهوریت ، باید برای عملی شدن این حمایت اقدامات جدی و صریحی را  بدون تحمیل هژمونی خود انجام دهند. بازسازی و باز تولید استبداد تحت هر نامی دیگر ممنوع است. و کسانیکه مردم ایران را  در داخل و خارج،تحت هر نامی و بهانه ای به توبه کردن از انقلاب خود فرا می خوانند در دو شمنی  با  مردم و آزادی و دموکراسی همراه و همگام با  دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم هستند. لازم به یاد آوری و تأکید است که عده ای از لباس شخصی های رژیم با نفوذ در صفوف مردم معترض شعارهای واهی در حمایت از دیکتاتوری 28 مردادی سر میدهند. آنها با با جمع شدن در پاسارگاد و این بار در گوشه ای از حرکت عظیم مردم ،درپی  سرکوب و انحراف این جنبشهای مردمی هستند و لاغیر.نسل انقلاب 57 با طرح اصل جمهوریت و حکومت عدل علی بر کودتاچیان 28 مردادی غلبه یافتند ، و نسل معاصر باید با حمایت بین المللی از سد کودتاچیان 30  خردادی عبور کنند.تا ولایت مطلقه سلطنت و روحانیت برای همیشه از تاریخ سیاسی ما  رخت بر بندد.

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی با تز اسلام منهای آخوند

سرنگون باد دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم …….

نهضت دموکراسی توحیدی  دی ماه 1396 برابر با 28 دسامبر 2017