برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

لیست گذاری نیروی سرکوب و سانسور دیکتاتوری آخوندیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿۵۴﴾

و [دشمنان] نقشه کشیده و طرح برنامه کردند ولی خدا بهترین طراح و تواناترین یا کاملترین برنامه را طرح کرده است .

هموطنان  تلاشگر در راه آزادی و جاکمیت دموکراسی، لیست گذاری سپاه پاسداران دیکتاتوری ولایت مطاقه آخوندیسم که  از آن  به عنوان “سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی ” نام برده میشود ، گام نهائی در خروج از تمام سیاستهای  سازش و همکاری با این دیکتاتوری آدمخوار و نفت خوار است. از این رو بازوی سرکوب و سانسور و ترور و وحشت وقتی ساقط شود روحانیت استبداد پیشه  ناتوان از سرکوب خیزش ها و قیامهای مردم است . بنابر این باید نسل جوانی که در شورش خود جوش حماسی دی ماه  شعار مرگ بر خامنه ای را  سر دادند ، با هشیاری تمام  گام نهائی خود را  در چهارچوب یک حمایت بین المللی جدی  برداشته و بیش از این  امکان بقا و ترمیم  به دیکتاتوری ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم را ندهند. قیام های این نسل در جنبش 18 تیر به رهبری شهیدانی چون عزت ابراهیم نژاد و جنبش درونی سبز در پیوند با قیام نسل انقلاب در سی خرداد 60 ، در این مرحله با عبور از کلیت نظام مافیائی آخوندیسم  ، مدیریت نمایندگان واقعی و منتخب خود  در حاکمیت  را به کرسی خواهند نشاند. نسل انقلاب در پیگیری همین هدف هزاران قربانی و سالها شکنجه و زندان و تبعید را بر جان خرید. این سرمایه گذاری حداکثر نسل انقلاب در مقاومت بر علیه نظام فرعونی حاکم  سالهاست که نسل دوم را وارد مصاف با این مافیای نفت خوار کرده است. با تزریق شعارها های انحرافی توسط لباس شخصی ها، هیچ بخشی از مافیای سلطه و نفت خوار نمی تواند مردم را فریب دهد. و بار دگر از لاشه گندیده آخوند سالاری …شاه  سالاری را روی میز مردم بگذارد. جنبش دموکراسی خواهی به عنوان یک هدف، از انقلاب مشروطه  تا کنون مورد تاخت و تاز این دو جریانی مافیائی و سلطه گر بوده است. اینک با نفی ولایت مطلقه آخوندیسم و استقرار ولایت جمهور مردم، ولایت مطلقه از هر نوع آن حتی در گفتمان انقلابی اش ، در تاریخ سیاسی ایران به پایان خواهد رسید.

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین ….مرگ بر اصل ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت دموکراسی توحیدی آپریل 2019 برابر با فرودین 1398