Press enter to see results or esc to cancel.

درگرامیداشت قیام سی تیر درحمایت از سردار آزادی مصدق کبیر

 

                                       لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

 هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيد قطعا خدا بدان داناست.سوره العمران آیه 92  

گزارش‌هایی که از ۳۰ تیر در دست است. مردم ایران  از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در پشتیبانی از دکتر مصدق، که به کشته شدن شماری از معترضان در سراسر ایران انجامید، موفق به سرنگونی دولت قوام گردیدند.همین فاکتور تاریخی به درستی در بردارنده یک اصل مهم در جامعه شناسی سیاسی است. هرگاه مردم نسبت به سرنوشت خود هشیار و مسئول باشند، دوشمن آزادی مغلوب خواهد شد و رهبران مردمی پیروز میدان هستند. در کودتای 28 مرداد مردم نیامدند و شعبان بی مخ با عده ای ارتشی خود فروخته دوباره شاه را برگرداند. از این رو سرفصلهای توفیق و شکست ملت ایران دارای درسهای بسیاری است که هنوز ناخوانده مانده ، و تجربه آن به وجدان ملی منتقل نشده است. همین نا کار آمدی را مردم در سقوط دولت مرحوم مهندس بارزگان و کودتای 30 خرداد 60 بر علیه آقای دکتر بنی صدر نخستین رئیس جمهور نیز تکرار کردند. از دست آوردهای انقلاب 57 که جمهوریت و اصل حاکمیت قانون حقوق محور بود غافل شده و به ناگاه با دیو مهیب استبداد فرعونی ولایت مطلقه آخوندیسم مواجه شدند.معمولا در نقد و نظر همیشه سران حاکمیت های استبدادی مورد توجه نقادان بوده و هست ، اما از ناکار آمدی مردم و باورمندان در مواقع تعیین کننده سرنوشت ،به ندرت سخن به میان می آید. چون همین نا کار آمدی و غفلت و تنبلی مردم درپاسخ دادن به مسائل از ابزار همیشگی مستبدین کودتاچی بوده و هست. مردم با ذهنیتی شاهنامه ای در حوزه تفکر ملی و با ذهنیت حوزه ای و ارتجاعی آخوندیسم در باور دینی، از پاسخ دادن جدی به  مسئولیت های زمان خود باز می مانند. در 30 تیربا قیام مردم و شخصیتهای فداکار و هشیار چون شهید فاطمی و کریم پور شیرازی ها، مستبد راه فرار را در پیش می گیرد و در 28 مرداد غفلت و پاسیویسم فراری را بر تخت باز می گرداند.

دکتر مصدق در بامداد روز ۳۰ تیر، تظاهراتی چندهزار نفری را تدارک می‌بیند که هوادارانش در این تظاهرات شرکت کردند. بعدازظهر همان روز حزب توده تظاهراتی دیگر را راه‌اندازی می‌کند که نزدیک به یکصد هزار نفر از هواداران این حزب بخیابان‌ها می‌آیند.

کاشانی نیز که در این زمان هنوز دکتر مصدق را همراه می‌دید، هواداران خودرا به مقابله با نخست‌وزیری قوام السلطنه دعوت کرد.این حمایت همه جانبه از سردار بزرگ آزادی منجر به شکست مقطعی مستبدین می گردد و آنها تسلیم خواست مردم می شوند . اما همچنان از موضع قدرت درپی براندازی دولت مردمی منتظر فرصت می مانند. این تجربه های شکست و پیروزی سران آزادی به نسل مخاطب به زبان صریح  اعلام میدارد که ملیت را باید با اصل جمهوریت از سلطه نژاد و سمبل آن شاه رهانید و دین را نیز از سلطه و نمایندگی کاذب آخوندیسم .

سلام بر سردار کبیر آزادی دکتر محمد مصدق ….سلام بر شهیدان راه آزادی

سرنگون باد دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم ……زنده باد دموکراسی توحیدی