محکومیت حمید نوری جلاد اوین باید به محکومیت کلیت دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم منجر شود

2022-07-15 ، اطلاعیه ها