کشتار شهریور 57 توسط ولایت مطلقه شاهنشاهی آغاز فروپاشی او شد.

2022-08-29 ، اطلاعیه ها