سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2022-08-31 ، اطلاعیه ها