Press enter to see results or esc to cancel.

کشتار شهریور 67 و جنبش سبز

بسم الله الرحمن الرحیم

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

قرآن مجید سوره قصص آیه 5

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست‏شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم و ايشان را وارث [زمين] كنيم (۵)

کشتار شهریور 67 و جنبش سبز

رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم در مقطعی از حکومت سرکوب و سانسور خود با نوشیدن جام زهر جنگ طلبی ، به سراغ زندانیانی رفت که سالیان در سیاه چالهای او بعد از محکومیت در بیدادگاه ها در انتظار آزادی خود بودند. درآن مقطع رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم هیچ رنگی جز سیاهی مطلق را پذیرا نمیشد، و حتی معترضین درونی باندهای خود را نیز مجازات میکرد.هرکس در هر مقامی با حداقل مخالفت با حکومت وحشت و ترور زندانی و از هستی ساقط میگردید. با شکست در جنگ و نوشیدن جام زهر، نیروی سرکوب خود را برای فرو خواباندن اعتراضهای حداقل خودی بسیج کرد و از این طریق توانست بر دوام عمر خویش بیفزاید. بخشی از سران نظامی را همراه با خانواده به خارج از کشور فرستاد تا باقیمانده عمر را در ینگه دنیا اطراق کنند و حداقل فرزندانشان از تحصیل و پیشرفت عقب نمانند. این صله ای بود که از طرف ولایت مطلقه بدانان عطا میشد.اما آنانیکه بعد از شکست در جنگ با بدنی مجروح و وجدانی آسیب دیده، در آنجا ماندند، بعد از محاسبه ای دیدند که آخوندیسم چه خیانتی به آنها کرده و کارنامه ای از جنایت برای آنها تدارک دیده است که در وجدان عمومی سخت مورد انزجار و شماتت هستند. بخشی از این نیروها با بازگشت به خویش همراه مردم در اعتراضات صنفی و یا سیاسی شده و یا از نیروی سرکوب خویش در مقابله با معترضین استفاده تمام نکردند.اعتراضات داخلی که زمینه های کافی را در بین مردم داشت با گردهم آئی حداقل دانشجویان نسل دوم، در مناسبتهای مختلف اوج گرفت و در 18 تیر به رهبری شهیدانی چون عزت ابراهیم نژاد و محمدیها منجر به تظاهرات علنی و نفی ولایت مطلقه گردید.رژیم نخست تلاش کرد که با ملایمت و حتی خودی نامیدن این حرکتها از گسترش آن بکاهد، ولی از آنجائیکه نظام سفیانی ولایت مطلقه آخوندیسم کمترین ظرفیت برای بازسازی درونی را فاقد بود، خواست صنفی دانشجویان و معلمان و زنان و کارگران به یک پروزه ملی در راستای سرنگونی آخوندیسم تبدیل گردید.نسلی که با نقب زدن به دالان سانسور از طریق مقاومت همه جانبه نسل انقلاب به سراغ اندیشمندانی چون معلم شهید دکتر شریعتی و پدر طالقانی رفت و با سیراب شدن از تفکر ارتجاع ستیز آنان خود را برای یک مصاف تمام عیار با آخوندیسم آماده کرد. این نسل بنیانگذار جنبش سبز است که امروز در محوریت کروبی و موسوی و با شعار الله اکبر نفی ولایت مطلقه آخوندیسم را هدف استراتژیک خویش کرده است.شعار الله اکبر جوانان از پشت بامها و در خیابانها، همزمان 2 طرح انحرافی و استعماری را مهر ابطال میزند.1- شعار و یا طرح جدائی دین از سیاست و یا دولت 2- تلقی فقه ازتجاعی و استعماری آخوندیسم به نام اسلام یا تشیع را. در این نبرد حماسی نسل دوم جانمایه هرگونه فداکاری و ریسک پذیری در رویاروئی با گزمه های آخوندیسم بار دگر از فرهنگ آگاهی بخش و آزادیبخش قرآن و اسلام شناسی قرآنی حیات و نشاط میگیرد. بدون شک ایران نخستین کشوری خواهد بود که با تجربه تز اسلام منهای آخوند در قاموس یک حاکمیت دموکراتیک و ملی ، پرچمدار آزادی و آبادی در خاورمیانه خواهد شد.جنبش سبز امروز با رهبری موسوی و کروبی چنانچه خود را با معیارها و ارزشهای این طرح همراه و همگام سازد، از توطئه های آخوندیسم و اربابان خارجی اش در امان خواهد بود.آرمان و اهداف نسل انقلاب و جنبش سبز تحقق حاکمیتی بر موازین قسط قرآنی به نام حکومت عدل علی است، که برای تحقق آن تا کنون شهیدانی در مقیاس صد ها هزار در خاک آرمیده اند.آیه ای که در سرآغاز از قرآن نقل شده، برخلاف تفسیر و تبیین حداقلی و اختصاص آن به ظهور امام زمان (ع) اراده تغییر ناپذیر و همیشگی خداوند را بر حاکمیت توده های مردم تعبیر کرده است و بنابراین سلطه پاپیسم در قرون وسطی و آخوندیسم در زمان ما یک سلطه فرعونی است که در ضدیت کامل با هدف محوری رسالت انبیاء میباشد. اراده خدا شامل زمان و مکان نمیشود و دائمی است.اگر تفسیر و یا ترجمه ارتجاعی این آیه توسط آخوندهای زمان به آینده تعبیر شده ، تنها برای حمایت از حاکمیتهای استبدادی و یا توجیه دینی آن میباشد. اراده خداوند باید در تلاش و مبارزه مردمان صاحب اگاهی و اختیار تبلور پیدا کند، و با نفی باطل، حق به حاکمیت نشیند.نهضت تشیع علوی بطور مستمر در تمامی بیانیه های خود از سپاه پاسداران خواسته است که با تأسی به قیام توابین در تاریخ اسلام خود را از ننگ و نکبت رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم رها سازد. سپاه بهترین فرصت را دارد که با پیوستن به جنبش سبز با مردم از در آشتی در آید و بدون شک مردم نیز از این بازگشت استقبال خواهند کرد.هرچند دل کندن از رانت خواری و سرمایه گذاری در صادرات و واردات به خاطر سرمایه های کلان، سخت است، اما با این سرمایه ها وارد دنیائی جاوید شدن که محاسبات آن بر اساس فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و فمن یعمل مثقال ذره شرا یره.. است، جز خسران جاویدان نخواهد بود.جنبش سبز نیز نباید در چانه زنی با باند ولایت مطلقه بیش از این زمان را به نفع او از دست دهد بلکه می بایست با طرح یک رفراندوم و انتخابات آزاد تحت نظر نهادهای بین المللی افکار عمومی در جهان را برای حمایت از خود بسیج کند.سران جنبش سبز هرچند تا مقاطعی با این حاکمیت بوده و سهمی از خسارتهای جانی و مالی مردم بر عهده آنهاست، اما با این حرکت میتوانند بر این گذشته مهر باطل زنند. همانطور که حر این ریاحی که بیشترین نقش را در محاصره امام حسین (ع) داشت توانست با آن حرکت خود را شهید و الگوی جاودان تاریخ نبرد آزادی با استبداد سازد.

نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم زنده باد دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی —— شهریور 1388 برابر با سپتامبر 2009