برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

13 آبان گروگانگیری طرحی بر علیه دولت موقت بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿۵۴﴾

و [دشمنان] مكر ورزيدند و خدا [در پاسخشان] مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگيزان است (آلعمران

13 آبان گروگانگیری طرحی بر علیه دولت موقت بود.

در 13 آبان 1358 عده ای از دانشجویان بر اساس برنامه از پیش تعین شده برای به دست گیری انحصارطلبانه امور دولت، به سفارت آمریکا یورش برده و آنجا را اشغال کردند. از میان احزاب و گروههای سیاسی جز تعداد معدودی از آنها همگی از این توطئه استعماری – ارتجاعی به عنوان یک حرکت انقلابی دفاع کردند.دولت موقت به ریاست مرحوم مهندس بازرگان یکی از بانیان اسلام شناسی بر اساس قرآن، در این توطئه ارتجاعی – استعماری قربانی شد.او که بیان مادی آزادیخواهی و قانون گرائی انقلاب بود، در مواجه با این کودتا، ضمن تقبیح این یورش و اشغال، گفت که اهداف انقلاب ایران در استقرار حاکمیتی قانون سالار مورد تاراج کودتاچیان واقع شده، و در واقع مردم ایران و اهداف صلح طلبانه و آزادیخواهانه آنها در این یورش و اشغال به گروگان گرفته شده است.تمامی جریانهائیکه با لیبرالیزم مرزبندی .لنینی – استالنینی داشتند، همراه با کودتاچیان ولایت فقیه بر این راهزنی هورا کشیده و به تعبیر ولایت مطلقه آخوندیسم “انقلاب دوم” را جشن گرفتند.!! سفارت آمریکا توسط دانشجویان اعزامی ولایت مطلقه، به سنگری برای تصفیه حساب با تمامی نیروهای خواهان آزادی و حاکمیت ملی تبدیل شد.امیرانتظام سخنگوی دولت موقت هم از پست سفارت به صف زندانیان صاحب پرونده، در سفارت آمریکا پیوست.شعار مبارزه با امپریالیسم که جانمایه هویتی گرایشات م/ل.بود به شعار مرگ بر شیطان بزرگ از بیان ولایت مطلقه تغییر نام یافت.پروژه ویران کردن انقلاب از درون و کشتار نسل وفادار به آرمانهای آن انقلاب که در پی حاکمیتی علی گونه بود، در زندان و جنگ خارجی سیاست کلان حاکمیت گردید. بعد از گذشت سالیان و فرونشستن گرد و غبارهای مغلطه و تحریف و سانسور، عمال ولایت مطلقه آخوندیسم و شرکای غربی و شرقی اش، به درستی میتوان ماهیت و اهداف استراتژیک این حرکت ارتجاعی را دریافت.استعمار به خوبی میدانست که شعار جمهوری اسلامی چنانچه با مدیریت شخصیتهای آزاده ای چون مهندس بازرگان به حاکمیتی قانونسالار و ضد خشونت دست یابد، برای سایر ملتهای مسلمان منطقه الگوئی از زندگی در یک حاکمیت ملی را به نمایش خواهد گذاشت که دیگر نمیتوان آنها را به راحتی سرکوب و غارت کرد.به همین خاطر آنها در ائتلاف با خط ضد امپریالیستی خمینی، انقلاب ایران را با سلطه آخوندیسم از لحاظ فرهنگی و اعتقادی که بیانی از عدم خشونت و تشویق و تبلیغ زندگی مسالمت آمیز و حقوق محور بود، به میدانی از آزمون انواع خشونتها تبدیل کردند.اسلام سخنگوی انقلاب که همواره مبلغ و مشوق صلح و آزادی و روابط مسالمت آمیز بود، در تعبیر و تفسیر ولایت به هیولای زندان و شکنجه و تبلیغ جنگ و خشونت مبدل شد. و تأسف بارتر آنکه سینه چاکان قدرت از جریانات چپ و مذهبی و قومی بر این خرمن آتش ارتجاع و استعمار تا آنجا که قادر بودند با چپ روی و راست روی هیزم و نفت ریختند .!!با آتش زدن پرچم کشورهای مختلف، به سراسر جهان اعلام جنگ شد، و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، مشغله هر روزه نیروهائی گردید که در انتظار تدارک کلاهی از نمد انقلاب بودند.ولایت مطلقه هم نقطه ضعف این مشتریان را به درستی دریافته بود، با حبه کردن اموال مردم در بین آنان به جنگ در جبهه ها و کشتار و شکنجه ادامه داد تا اینکه، سرانجام جنگ نیز با خوردن زهر صلح به پایان رسید.بنابراین میتوان بعد از اینهمه شواهد و تجربیات پیش رو بعد از 24 سال به صراحت اعلام کرد، که مواظب بازی موش و گربه ارتجاع آخوندیسم با شرکای غربی برسر برنامه هسته ای باشید که این بار هم هر دو طرف قصد آن دارند که بر سر مصالح و منافع مردم معامله کنند. یعنی اینکه تمامی جنایتها و خیانتهای رژیم در رابطه با مردم ایران طی سالهای حاکمیت سیاه خود،مخدوش اصل تعارفات دیپلماسی تجارت پیشه واقع شود، و با تضمین امنیت غرب از سوی او بازهم کیک و کلید همراه کتاب آسمانی رد و بدل گردد.!نهضت تشیع علوی از آغازین روز حیات خود در اطلاعیه و نوشته ها به مناسبتهای مختلف این حقیقت را یادآور شده است که مردم ایران با تجربه دو رژیم کودتائی در تاریخ معاصر خویش، و تجربیات بدست آمده از جانفشانیهای زنان و مردان آزادیخواه و وطن دوست خود،از توان لازم در مصاف با رژیم در یک رویاروئی سیاسی و اعتقادی دارا میباشد.سرنوشت مردم ایران و سرانجام این رژیم را با نظارت نهادهای بین المللی در یک رفراندوم به داوری بگذارید. یقین داشته باشید در پرتو حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش، مصالح و منافع همه طرفین دعوی به یک شیوه عادلانه تأمین و تضمین خواهد شد.

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی … نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم

برای تماس با باما     nehzatalavi.com@info

نهضت تشیع علوی ….. آبان ماه 1388 برابر با اکتبر 2009