برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آقای منتظری در حصر خانگی دارفانی را وداع گفت

بسم الله الرحمن الرحیم

سرگذشت آقای منتظری از موضع و موقعیت کاندید جانشینی خمینی تا زندان و حبس خانگی ، دارای تجربیات درس آموز و در بردارنده انواع درس در ادامه مبارزه با آخوندیسم حاکم است.منتظری هرچند خود را در اسلام شناسی هنوز از بند فقه حوزه ای فارغ نساخته بود، اما در مقابله با شرارتها و جنایتهای آخوندیسم به رهبری خمینی ساکت ننشست. درکشتار زندانیان سیاسی سال 1367 او در دیداری با اسلام شناس بزرگ مرحوم مهندس بازرگان موضع خودش را چنین بیان کرده بود( من با این آقا(خمینی) پیمانی بسته بودم که همه جا با او باشم جز در مسیر جهنم و با این اعدام ها به ایشان پیغام دادم که این همان جائی است که دیگر من نمیتوانم همراه شما باشم)در واقع منتطری با اعلام این نظر جهنمی بودن خمینی و رژیمش را اعلام کرده و از آن مقطع تا کنون نیز با اعتراض به حق کشی ها در کنار مردم به جان آمده از ستم رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم ثابت قدم ایستاده و مقاومت میکرد.اما منتظری امروز نماینده بینش و روشی در اسلام شناسی حوزه ای است که با اصل ولایت مطلقه مرزبندی روشن و قاطعی دارد. باورمندان به فقه او در حوزه ها و سایر نهادها بایستی با پیگیری روش او، در مبارزه منفی بر علیه آخوندیسم همراه مردم و به خصوص دانشجویان بوده، و به تدارک نظامی منتخب از سوی مردم در یک انتخابات آزاد تحت نظر نهادهای بین المللی کمک رسانند.مرحوم بازرگان و منتظری از شخصیتهائی بوده اند که در تاریخ سیاسی ما از موضع دینداری روش سیاسی غیر خشونت آمیز را حامی و حامل بوده اند. این روش تنها مسیری است که میتواند با اتکاء به نیروی حداقل و حداکثر جنبش سبز ، مافیای آخوندیسم رانت خوار را از تخت سلطنت حاصل از کودتا به زیر کشد.به خصوص در مقطعی که، بحران رژیم ولایت مطلقه در عدم مشروعیت ملی و بین المللی به نقطه ای رسیده است که دیگر امکان ترمیم آن نیست.

مرحوم منتظری جمهوریت و اسلام را به نفع ولایت مطلقه آخوندیسم مصادره نکرد و با تحمل انواع بی حرمتی ها از جانب گزمه های ولایت مطلقه به دست آورد استراتژیک مردم در انقلاب اسلامی بهمن 57، یعنی جمهوریت بر اساس اسلام وفادار ماند. او با نگارش خاطرات سیاسی خود و کتاب ولایت فقیه در چند مجلد استبداد سیاه آخوندیسم را در افکار عمومی داخل و خارج به چالش کشید.و بارها در اعتراض به سرکوب اقشار مختلف مردم به خصوص در حنبش اخیر وفاداری خود به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی بهمن، را به داوری همگان گذاشت.چنانکه میدانیم این دو اصل یعنی جمهوریت و اسلام نخستین زندانی و قربانی ولایت مطلقه آخوندیسم بودند. و نسل انقلاب که با تحمل انواع رنج و شکنج شاه و شیخ وفادار به ایندو بودند در عدد هزاران به جوخه های اعدام سپرده شده و یا طعمه حنگ افروزی رژیم در 8 سال جنگ ضد میهنی شدند.نهضت تشیع علوی ضمن تسلیت به خانواده و حامیان مرحوم منتظری، استقامت بر اهداف او در خلع ید از رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم را ، به همه نزدیکان و مقلدین او یاد آور میشود.

نهضت تشیع علوی —- آذرماه 1388 برابر با دسامبر 2009