برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

سعید مرتضوی به دنبال سعید امامی سر از مأمویتی دیگر و گمنام در نیاورد ؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان ، دانشجویان مبارز و آزادیخواه

در جریان هستید که یکی از مقامات متخصص در شکنجه و اعدام و ترور و سرکوب به عنوان” دادستان” از طرف رهبران همین باندهای جنایتکار متهم به اعمال شکنجه و تجاوز در زندان کهریزک شده است. سعید مرتضوی را بعد از خدمت های لازم به ولایت مطلقه آخوندیسم به دنبال سعید امامی معروف در قتل های زنجیره ای ، متهم کرده اند. اتهام تجاوز و شکنجه بر یکی از کارکنان دستگاه ولایت مطلقه طنز تلخ و زهرآگینی است برای ملتی که 30 سال است توسط این باندها سلاخی میشود. اما چه کسی است که با داشتن عقل سالم و وجدان بیدار و ناظربر عملکرد جنایتکاران حاکم ، بازهم فریب تریبونهای تبلغاتی آن را بخورد و گفته های او را دارای حقیقتی پندارد؟ سعید مرتضوی هم به دنبال تعویض شغل و مأموریت حدید است. او هم شاید بعد از عرضه توانائی های خود در سرکوب و شکنجه به دنبال سعید امامی خواهان فعالیت گمنام با سنگ قبری شکسته شده است.؟ اینها سربازان گمنام ولایت مطلقه اند بعد از اینکه در این گمنامی بدنام و مورد تعقیب ملت و افکار عمومی در جهان میشوند، بار دیگر گمنام و یا با زهری ناشناخته مسلح به مأموریت جدیدی میگردند. در بین نیروهای سیاسی اشخاص و حمعیتهای هستند که در همکاری با این ترفند ولایت مطلقه لحظه شماری میکنند . همانطور که جیغ و داد زنی را به عنوان همسر سعید امامی مداوم پخش کردند، و از طریق روضه خوانی بر آن التماسهای ساختگی اشک خوشباوران ساده لوح را در آوردند. اگر قرار بر این است که تریبونهای تبلیغاتی حاکمیت ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم بیان کننده حقایق باشد، پس چرا باید متهم به سانسور و تحریف و اختناق گردد؟ تمامی اشخاص و جریانهائی که دانسته به دنبال سوژه های رژیم و در بازگوی آن هیاهو برپا میکنند، بهتر است به دعویهای اپوزیسیونی خود نگاهی دگربار داشته باشند. ملت ایران و کوشندگان راه آزادی در مدت 30 سال تجربه تلخ و آزمودن میانه رو و تند رو آن دیگر منتظر شنیدن حقیقت از حلقوم وسواس الخناس زمان نیست. هشیاری ما در این است که با افشای این ترفند ها خواستهای به حق مردم خود را در جهان انعکاس دهیم و این خواست جز حاکمیت ملی متکی بر ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. فرهنگ و دین این مردم نیز از این ارزشها مالامال است و هیج فقری در این عرصه ندارد. بنابراین با پرهیز از این بلوفهای وزارت اطلاعات رژیم در مخفی کردن و تغییر مأموریت عناصر حرفه ای خود در جنایت و ترور، به دنبال تدارک یک رفراندوم تحت نظر نهاد های بین المللی باشیم . در آن روز مردم ایران بدون ترس و سانسور خواهند گفت که چقدر در شناخت دوست و دشمن خود بالغ و هشیار هستند.

سلام بر شهیدان و کوشندگان راه آزادی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی — دی ماه 1388 برابر با ژانویه 2010