Press enter to see results or esc to cancel.

رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم یار دیرینه خویش را نیز به شلاق بست

بسم الله الرحمن الرحیم

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾

با خدا و مؤمنان نيرنگ مى‏بازند ولى جز بر خويشتن نيرنگ نمى‏زنند و نمى‏فهمند .سوره بقره

ایرانیان آزاده هموطنان جویای آزادی و آبادی رژیم ولایت در گرداب بحرانهائی که حاصل از عملکرد ضد انسانی و ضد اسلامی اوست غوطه میخورد و در سرفصل تععین تکلیف از سوی مردم و جامعه بین المللی به سرکوب کسانی برخاسته که تا کنون به او سرویس میداده اند. پیوند آخوندیسم و بازار در تاریخ سیاسی ایران به زمانهای قبل برمیگردد. و این پیوند از طریق فقه و حوزه ای ایجاد شد که در جنگ با آموزه های قرآن در سنت محمدی – علوی توسط استعمار سازماندهی شده بودند. کسانیکه بر علیه این پیوند و اهداف شوم آن فریاد برآوردند در تنهائی و گمنامی جان به جان آفرین تسلیم کرده و ادامه راه را به نسل بعد سپردند. برپائی مساجد ضرار توسط بازار و دعوت از آخوندهای رنگارنگ برای حضور در این مساجد و تبلیغ فقه آخوندی به نام اسلام و سنت رسول و پیدایش رساله های عملیه برای پاسخگوی به مسائل شرعی ، از محکمات این سازماندهی و طرح استعماری بود. این طرح به خاطر حاکمیت استبداد سیاسی که از تولد و رشد و تبلیغ اندیشه قرآنی مانع میشد ، در جوامع مسلمان سنت رایج دینی و فرهنگ مذهبی گردید. همانطور که میدانیم مسجد اولین بنا و مکانی است که مجلس شورای مسلمانان بوده است . و در این مکان بیت المال جمع آوری و تقسیم میشد و یا سازماندهی سیاسی جامعه مورد بحث و مشورت قرار میگرفت. اما آخوندیسم از دوران سلطه صفویه به بعد مسجد را مختص شرعیات ضد قرآنی خویش ساخت و با حمایت شاهان و سلاطین سرکوبگر درالشورای مسلمانان به تسخیر آخوند و شاه در آمد. در انقلاب مشروطه و نهضت ملی و انقلاب اسلامی 57 مسجد توسط مردم باردیگر تبدیل به مجلس شورا و فرماندهی مردم بر علیه مستبدین گردید. تا اینکه باردیگر با کودتای خمینی و عمالش بر علیه مردم مسجد باردیگر در تصرف آنان قرار گرفت و سنگری شد علیه مردم . پیوند بازار و مسجد در حکومت ولایت مطلقه آخوندیسم ابتدا برای کنار زدن نیروهای انقلابی از صحنه سازماندهی گردید ، و با اشتراک بازار در حکومت مساجد به مراکز حکومتی تبدیل گردید.بازار در پوشش این ترفند سیاسی شریک حکومت شد ، تا اینکه آخوندیسم با کودتا و چنگ اندازی بر تمامی منابع ثروت ، شریک و رفیق روز تنهائی خود را نیز فراموش کرد. آخوندیسمی که با نیروی نظامی سپاه پاسداران اینک در آمد نفت و گاز و صادرات و واردات را در حساب خصوصی و خانوادگی خویش پس انداز میکند دیگر احتیاجی به خمس و زکات بازار ندارد. و با این بی نیازی است که بازار مورد قهر و غضب ولایت مطلقه قرار گرفته و با نیروی سرکوب مواجه میشود. سپاه و آخوند هر دو اینک خود به سرمایه داران کلان و مافیای مالی در سطح بین المللی تبدیل شده اند، بنابراین زمان طرد رفقای سنتی و پامنبریها فرا رسیده است. به همین خاطر نهضت تشیع علوی بارها در بیانیه ها و اطلاعیه های خود به بازاریان گوشزد کرده بود که همراهی و همگامی با ولایت مطلقه آخوندیسم را ترک کرده و به مردم بپیوندید. حاکمیتی که از لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی به مردم متکی نباشد بلکه با زد و بندهای بین المللی و سانسور و سرکوب اعمال حکومت میکند به هیچ قشری وفادار نخواهد بود. از این رو مردم تحت سلطه باید بدون توجه به تمایزات صنفی و سیاسی برای دستیابی به یک حاکمیت مردمی در صفوفی متحد بر علیه این مافیا قیام کنند . امروز قیام عمومی برای حقوق دموکراتیک حق شناخته شده ملتها در تمامی کنوانسیونهای بین المللی است. بنابراین بازاریان همراه با دانشجویان و معلمان و کارگران نمی باید بیش از این زمان را به نفع مافیای حاکم از دست دهند. این مافیا با دجالیت آخوندی ابتدا مردم را به قشرهای مختلف تقسیم کرد و سپس در سازماندهی سرکوب به نوبت بر علیه آنها اقدام میکند. در ابتدای امر دانشگاه که سنگر آزادی بود مواجه با این سرکوب سیستماتیک با حمایت بازاریان شد و سپس کارگر و معلم و تمامی نیروهای سیاسی آزادیخواه و اینک بازاریان تهران و اصفهان.. ما ضمن محکوم کردن این سرکوب از تمامی مردم ایران می خواهیم که بیش از این فرصت را به نفع دشمن از دست ندهید، و با قیام برای تحقق رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی این حکومت غیر مسئول و یاغی نسبت به تمامی قواعد بین المللی را از اریکه قدرت به پشت میز محاکمه بکشانید. زمانیکه در قرآن خداوند به آن قسم میخورد بدون شک آن زمان مورد قسم و تأکید خداوندگار همین نقطه عطفهای سرنوشت ساز یک ملت است.هر گاه ملتی در نقطه عطف های تعیین کننده و سرنوشت ساز نقش خود را بازی نکند بدون شک دیگران برای او سرنوشت شومی را رقم خواهند زد.

سلام بر شهدای راه آزادی سلام بر بازاریان غیور

زنده باد دموکراسی توحیدی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم

نهضت تشیع علوی —— تیرماه 1389 برابر با جولای 2010