Press enter to see results or esc to cancel.

اعدام زندانیان سیاسی حکایت از وحشت سرنگونی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ﴿۲۰۵﴾و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد (۲۰۵) .

هموطنان مبارز و آگاه، ایرانیان جویای آزادی و حاکمیت مردمی ، رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم، با کشتار مبارزین در زندان و خیابان و ترور آنها در تبعید، ضدیت خود را با مردم و اهداف عادلانه شان بارها به نمایش گذاشته و این روند همچنان ادامه دارد. چماقداران و شکنجه گران در رکاب این مافیای قرون وسطی، با تغذیه مداوم از سوی ولایت مطلقه، ثروت یک سرزمین غنی را از آن خود کرده اند. و از همین غارت وابستگان خود در اقصی نقاط جهان را نیز سرویس میدهند.سفارت خانه های این رژیم بر خلاف عرف دیپلماتیک جهانی تبدیل به شعبات وزارت اطلاعات شده، و با ارائه حداقل سرویس به شهروندان ایرانی، در مقابل از آنها میخواهد که به لشکر گمنام وزارت اطلاعات به پیوندند. ولی فقیه و پاسدار احمدی نژاد بعد از سرکوبی جنبش سبز، بسیاری از عمال ساندیس خور خود را به نام سبز راهی خارج کشور کرده اند. تا با سانسور و تحریف پیام صریح این جنبش، فعالان ثابت قدم آن را نیز تحت پوشش خود بگیرند. اما مقاومت نسل انقلاب با پذیرش حداکثر قیمت، همه این ترفند ها را نقش بر آب کرده، وبا برخاستن نسل دوم در جنبشهای چون 18 تیر و جنبش سبز، رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم راهی جز تسلیم به اراده ملی ندارد. تعویض مهره ها و حتی متهم کردن بعضی از آنها و پرونده سازی برای آنان، خاطرات نظام سلطنتی در روزهای پایانی اش را زنده میکند. سلطه فرعونی ولایت مطلقه، بر اریکه قدرت از آنجائی که با کودتا بر علیه اراده ملی تحقق یافته، لاجرم تداوم حیات ننگین آن نیز تنها از همین طریق میسر است. ادامه جنگ بین دو کشور مسلمان بعد از فتح خرمشهر، و بسیج جریانهای بنیادگرا و فاشیست در کشورهای همسایه، و اعدام و ترورو شکنجه بهترین فرزندان ایران زمین، کارنامه این حاکمیت جهل و جنون است. از این رو با اعدام مجاهدین در بند و یورش با اسلحه و سرد و گرم به قرارگاه اشرف، در پی پنهان کردن ترس و وحشت خود از قیام ملی برای سرنگونی است. زمانیکه در کنگره آمریکا بحث و تبادل نظر برای خروج نام سازمان مجاهدین در جریان است، ولایت مطلقه با سراسیمگی دستور اعدام صادر میکند، و در خیابان و دانشگاه جنبش سبز را به گلوله میبندد. اما نسل سبز در ادامه قیام 18 تیر به پیشکسوتی شهیدانی چون عزت ابراهیم نژادها ، در پیوند با نسل وفادار به آرمانهای انقلاب 57 ، تردید به خود راه نمیدهد. رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم در پی آن بود که بعد از سقوط صدام حسین، عراق را با اکثریتی شیعه ضمیمه محروسه سلطنتی خویش سازد، اما تعبیر خوابش همان حکایت شتر و پبنبه دانه بود. مردم عراق با رهائی از دیکتاتوری شبه کمونیستی حزب بعث، با توجه به تمامی دسیسه ها و دخالتهای ولایت مطلقه و عربستان،درپی استقرار یک نظام ملی و مردمی در کشورشان هستند. این هدف نیز تنها با رهائی از دخالتهای ولایت مطلقه قابل حصول است و لاغیر. نهضت تشیع علوی از بدو موجودیت خویش، در راهیابی به یک نظام دموکراتیک در ایران، بر این حقیقت استراتژیک به کرات تأکید کرده که مردم ایران و نیروهای سیاسی وابسته به این مردم، قادرند در یک رفراندوم ملی با حضور ناظرین بین المللی، سرنوشت خود را بر اساس آزادی و دموکراسی رقم زنند. مردم ایران در تاریخ سیاسی خود از همان مقطع حضور آزادیخواهانی چون مصدق و بازرگان و طالقانی .. این توانائی را بارها به نمایش گذاشته اند. اما دو جریان مافیائی و ضد آرادی چون سلطنت و روحانیت، با کودتا و تحمیل استبداد، ازدستیابی مردم به این هدف مانع شده اند. تجربه این دو جریان مافیائی با پرداخت بهای سنگین، امروز ایرانیان آزاده در داخل و خارج را از هرگونه بازگشت و یا اعتمادی به این دو قبیله راهزن معاف کرده است. و به همین خاطر نسل سبز در پیوند با نسل انقلاب هشیارانه درپی تدارک ساختارسیاسی و ایدئولوژیکی در بینش و روشی است که برخاسته از پرنسیپهای جهانشمول آزادی و دموکراسی است. همانطور که در آغاز این بیانیه با استناد به کلام آگاهی بخش و آزادی بخش قرآن به معرفی ایدئولوژیک شجره خبیثه استبداد، پرداختیم، لازم است در پایان این بیانیه نیز با تذکر مجدد هموطنان آزاده را به پرهیز از همراهی و همکاری رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم فرا خوانده، و از آنها بخواهیم که در همراهی با مردم در داخل و خارج، ولی فقیه و عمال آن را بر صندلی خالی میلوسوویچ بنشانیم. تا جنایت و خیانت به مردم ایران توسط این رژیم با ثبت شدن در وجدان بین المللی عبرتی باشد برای همه نسلها در همه عصرها.

سلام بر مجاهدین شهید جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقائی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین … نهضت تشیع علوی– 4بهمن ماه 1389 برابر با ژانویه 2011