برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

توطئه رژیم سرکوب و ترور آخوندیسم را بر علیه مجاهدین اشرف محکوم میکنیم

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان آگاه و جویای آزادی :
رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم با به یغما بردن حاصل رنج و تلاش مبارزین ایران زمین و با کودتای ننگین بر علیه آرمانهای انقلاب اسلامی بهمن 57 رژیم جهل و جور ولایت مطلقه را بر میهن ما حاکم کرد. فرزندان انقلاب و زنان و مردانی که با مقاومت در مقابل این رژیم، بر هدف محوری انقلاب بهمن 57 ایمان و ایقان داشتند از نخستین روزهای باز سازی دیکتاتوری مخوف آخوندیسم مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فرعونی مخالفت خویش را بیان کرده و در هرکوی و برزن با پذیرش حداکثر قیمت یکدم از اصول و ارزشهائی چون استقرار آزادی و حاکمیت ملی کوتاه نیامدند تا اینکه آخوندیسم غاصب جنگ نابرابری را بر این نسل تحمیل کرد. مقاومت به عنوان حق مسلم و مورد قبول کنوانسیونهای جهانی به وسیله این نسل سالیان تداوم یافت و به ناچار سازمان مجاهدین خلق برای تداوم مبارزه آزادیخواهانه مجبور به جلای وطن گردید. آنها با افشاگریها و روشنگریها در فرانسه مردم فرانسه و افکار عمومی در جهان آزاد را در حمایت از حقوق بدیهی مردم موجب گردیدند ، بطوریکه عقد قراردادهای سود آور از سوی رزیم با دولتهای وقت موجب گردید تا فعالیت سیاسی مجاهدین محدود گردد و سرانجام حکم اخراج آنها صادر شود .

برای اولین بار مردم ایران دارای نیروی سیاسی بوده اند که با هوشیاری و افشاگریها شرکای دولت فاشیسم آخوندی را به دنیا معرفی میکرد. در این میان دولت وقت عراق با اپوزیسیون وارد مذاکره صلح شد و با امضای قرار داد صلح عادلانه با دولت عراق، از یکسو فاشیسم آخوندی در بن بست قرار گرفت و از سوی دیگر کمپانیهائیکه جنگ ضد میهنی خمینی را به پیروی از او نعمت وافر تلقی میکردند!! اما مردم ایران و تمامی نیروهائیکه انسان را بر اساس حقوق مسلم باور داشتند از عقد این پیمان استقبال کرده و در انتظار نتایج عادلانه آن بودند. ولی سیاست مماشات که پایه آن بر درآمدهای کلان از قبل جنگ بود این روش از مبارزه و پیمان صلح سازمان را بر نتابید و به پیروی از خمینی بر تنور جنگ دمیدند. مجاهدین با استقرار در عراق مفری گردیدند برای تمامی نیروهائیکه که رژیم خمینی آنها را به اجبار در تنور جنگ ضد میهنی انداخته بود.

گروه های بسیاری از سربازان و حتی پاسداران از آن پس با معرفی خود به نیروهای عراقی توانستند از این تنور آدم سوزی آخوندیسم نجات یابند و به خارج از عراق برای ادامه زندگی مهاجرت کنند. هزاران از این آدمها اینک در کشورهای اروپائی و آمریکا شاهد زنده این بدیهی ترین دست آورد عقد قرارداد صلح از سوی مجاهدین میباشند که شاهدی است بر حقانیت مواضع صلح طلبانه مجاهدین و اینکه آنها برای خاموش کردن تنور جنگ ضد میهنی خمینی تا کجا جرئت و جسارت داشتند. با اشغال عراق از سوی دولتهای غربی به رهبری آمریکا مقر این سازمان به توصیه و خواست رژیم چندین بار بمباران شد و تعدادی از آنها نیز شهید شدند ، اما مجاهدین با اطلاع از شگردهای آخوندیسم کذااب و دوستان اروپائی اش پاسخی نداد تا حقیقت بر همگان روشن گردد.

حمایت های میلیونی مردم عراق از مجاهدین در روزهائیکه آنها خودشان نیز در دام جنگ و ترور بودند ، بیانگر مواضع اصولی مجاهدین در شب سیاه فتنه استعمار و ارتجاع است . بدون تردید اگر این ارتباط ایدئولوژیک را با مردم اکثرا شیعه عراق از زمانهای قبل میتوانستند داشته باشند پایه های سفسطه و توطئه ارتجاع ولایت مطلقه را از بیخ و بن در میاوردند و امروز رژیم سفیانی ولایت مطلقه قادر نبود بخشی از باورمندان نا آگاه به مذهب تشیع را هیزم توطئه های ضد انسانی خویش سازد. بنابر این بر دوست و دشمن هویداست که مجاهدین با پشت سر گذاشتن این ابتلائات از توان لازم برای یک تحول دموکراتیک در ایران را داراست ، و به همین خاطر هم مورد توجه دوست و دشمن است. اما از این حقیقت هم نباید غافل شد که دشمن تمامی نیروی خود را اینک با حضور علنی و غیر علنی در دولت عراق متوجه حذف فیزیکی مجاهدین کرده و کماکان حاضر است برای نفی مجاهدین با هرکس سازش و معامله کند.

از این رو مجاهدین چنانچه قادر باشند موقعیت خود را تغییر داده و در فضائی قرار گیرند که طرحهای دشمن را بدون پرداخت هزینه خنثی کنند ، لحظه ای هم نباید درنگ نمایند. از همین رو ما ضمن دفاع از حق بدیهی مجاهدین اشرف و محکوم کردن توطئه های رژیم ضد اسلامی آخوندیسم و همپالگیهای آن در عراق ، از سازمان ملل و دولت های غربی به رهبری آمریکا میخواهیم که مجاهدین اشرف را به عنوان نیروی اپوزیسیون در نقطه ای امن و به دور از شرارتهای آخوندیسم و عمال عراقی اش اسکان دهند ، تا در مقام یک نیروی تعیین کننده در سرنوشت ایران فردا ، بتواند از تمامی امکانات خویش در دستیابی به استقرار آزادی و حاکمیت ملی استفاده کند.

نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم زنده باد دموکراسی ـوحیدی

نهضت تشیع علوی ——– شهریور ماه 1387 برابر با آگوست 2008