Press enter to see results or esc to cancel.

محکومیت رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت ‏كيفر است (۲) قرآن سوره مائده

هموطنان ، ایرانیان تلاشگر در راه آزادی و حاکمیت ملی ، رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم در مقطعی با این اراده قاطع جهانی آنهم از سوی یک مجمع بین المللی روبرو شده است که جنبشهای دانشجوئی در اوج رهبری حرکتهای اعتراضی قرار دارد. دانشگاه با اشغال رژیم کودتائی تحت نام انقلاب فرهنگی پایگاه بسیج نشد، و با مقاومت حداکثر همچنان سنگر آزادی است. در بهار خاورمیانه که دیکتاتورهای حامی ولایت مطلقه یکی پس از دیگری توسط مردم و با حمایتهای بین المللی سرنگون میشوند،ولایت مطلقه بر دامنه کشتار و سانسور افزوده است تا بتواند سرنگونی خود را به تعویق اندازد. در قطنامه محکومیت رژیم از روسیه خبری نبود، اما چین همچنان به عنوان یک قدرت دارای حق وتو به خاطر منافع سرشار از بازار ایران در کنار این مافیای قرون وسطی ایستاده است. سرکوبی جنبش سبز که رقابت حداقلی در درون این حاکمیت بود و زندانی کردن رهبران آن، حکایت از کابوسی دارد که ولایت مطلقه با آن روبروست. این کابوس همانا سرنوگونی نظام و قرار گرفتن رهبران آن در صفی است که جنایتکارانی چون میلوسویچ قرار داشتند. به همین خاطر ولایت مطلقه تن به هیچگونه نرمش و سازش حتی با سبز نیز نمیدهد. تلاش نظام ولایت برای دستیابی به سلاح اتمی نیز تنها برای گرفتن تضمین بقای نظام است و نه چیز دیگر. اما از آنجائیکه دیپلماسی آن در طول دوران حاکمیت اش به تبعیت سیاستهای حکومتی در داخل ، دروغ و ترفند می باشد، جامعه بین المللی به او اعتمادی ندارد.لابی های این مافیای نفت فروش در بین دولتهای اروپائی و آمریکا طی سالیان تلاش کرده اند تا با زمان خریدن برای این رژیم او را به بمب هسته ای مسلح کنند. برهیچکس پوشیده نیست که درآمد سرشار نفت در طی دوران حاکمیت این مافیا تنها به تسلیح نیروهای ویژه برای سرکوب مردم و پرداخت باج به دلالهای بین المللی برای لابیگری ، و سرمایه گذاری عمال حکومت در اقصی نقاط جهان مصرف شده است. همانطور که ابوالفضل لسانی نوشته، طلای سیاه ایران از مقطع کودتای 28 مرداد بلای ایران شده است. اگر این منبع در آمد در اختیار این رژیم نبود آیا قادر به سرکوب و پرداخت رشوه میشد؟ این درآمد سرشار حتی حرب الله و حماس و دولتهای آمریکای لاتین را نیز سیراب و گوش به فرمان میکند، تا هرگاه رژیم در مخمصه ای گرفتار شد آنها به کمکش بشتابند. اما محکومیت کنونی از سوی نهادهای بین المللی و همزمان شدن آن با طرح تحریم نفتی و دیپلماسی در بهار خاورمیانه، پیام دیگری برای حاکمیت ولایت مطلقه دارد. همراهان و هواخواهان داخلی و خارجی در تلاش هستند تا اثر این پیام را سانسور و مخدوش کنند. نیروهای مارکسیست / لنینست در داخل و خارج و بهره مندان از باجهای کلان این رژیم در جهان، با تبلیغات و تحریف در پی فرو نشاندن ترس ولایت و عمال آن هستند. دموکراسی در منطق نظم نوین ارزشی است که باید برای برپائی و بقای آن در جوامع بشری همگان به اندازه توان و مسئولیت کوشا باشند. به همین خاطر است که آمریکا و متحدینش در بهار خاورمیانه حتی برای سرنگونی دیکتاتورهای تا دندان مسلح به دخالت نظامی نیز مشروعیت و مقبولیت بین المللی داده اند. با گذشت 30 سال از سلطه فرعونی ولایت مطلقه آخوندیسم بر سرزمین ایران، و کشتار و شکنجه بهترین فرزندان این مردم در زندان و خیابان،و ترور آنها در جوامعی که به آنجا پناه برده بودند، محکومیت کارنامه ضد حقوق بشری او باید با مهار کردن و ساقط کردن او یا از طریق یک رفراندوم با حضور نهادهای بین المللی همراه شود. نهضت تشیع علوی بارها در اطلاعیه های خود به این مهم اشاره و تأکید داشته است که ضدیت این نظام با معیارهای حقوق بشر و دموکراسی تنها شامل مردم ایران نمیشود بلکه به اقصی نقاط جهان نیز صادر می گردد. بنابراین برای مصونیت مردم ایران و منطقه و جهان، با استفاده از اهرمهای دیپلماتیک بایستی او را در کوتاه مدت با انجام یک رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی از قدرت خلع کرد. و چنانچه تن به این راه حل دیپلماتیک نداد ، مردم ایران نیز ذیحق حمایتهای چون مردم لیبی و غیره هستند.در تجربه سالیان به اثبات رسیده است که این رژیم مافیائی با حمایتهای حداقلی از مردم به سرعقل نخواهد آمد. این محکومیتهای مجامع جهانی و حقوق بشری اگر با یک حمایت عملی و همه جانبه همراه نباشد، دیپلماسی دلال و نفت خوار این رژیم آن را پشت سر خواهد گذاشت. کما اینکه با اتکاء به همین روش باج دادن و باج گرفتن تا کنون از عواقب محکومیتهای عملکرد ضد حقوق بشری خود در مقاطع مختلف،به آسانی خارج شده است. محکومیتهای این رژیم در دادگاه های اروپائی در رابطه با ترور مخالفین و سایر عملکرد های ضد حقوق بشری او در سرکوبی جنبشهای حداقلی و صنفی، برای ارجاع پرونده او به دادگاه های بین المللی و محکومیت او کفایت میکند. بنابراین اقدام اخیر سازمان ملل با اکثریتی از آراء باید مقدمه بدون شبهه یک اقدام بین المللی قاطع بر علیه این حاکمیت مستبد و تروریست پرور و تروریست گستر باشد. تجربه نشان داده است که اگر برای جانشینی یک حاکمیت استبدادی و فاشیستی آنهم از موضع دموکراسی، در جغرافیای سیاسی ملتها ئیکه مدتها در بند سانسور و شکنجه و ترور یعنی منجلاب خشونت زیسته اند، همکاری و نظارت دائمی نهادها و حکومتهای دموکرات بین المللی به کار گرفته نشود، سلطه مستبدان دیگری محتمل است. چونکه جغرافیای سیاسی این جوامع به خاطر سلطه دیرپای نظامهای استبدادی و توتالیتر آلوده به انواع ویروسهای ضد سازماندهی های دموکراتیک در حوزه های مختلف است . بقای همین زمینه بدخیم و ویروسی در فرهنگ سیاسی برخاسته از حکومت کودتائی پهلوی بود که شرایط را برای اعمال هژمونی ولایت مطلقه آخوندیسم هموار کرد. شهادت معلم شهید در هجرت که آموزه هایش نسل انقلاب را مسلح به بینشی از اسلام قرآنی کرده بود، در فقدان او هژمونی آخوندیسم به رهبری خمینی را در برداشت، و شاهد بودیم که خمینی و جانشینانش بر نسل او چه ستمی را روا داشتند. اما نسل دوم و حتی نسل سوم هم با ایجاد رابطه فکری از طریق مجموعه آثارهای او و گرامیداشت مخفی و نیمه مخفی یاد او، به بینشی از اسلام در حوزه سیاست و تدارک حاکمیت دموکراسی دست یافته اند، که نه تنها رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم در مقابل آن دچار پریشان گوئی شده است، بلکه بخشی از پاسداران و شکنجه گران توابش را نیز به آه و فغان واداشته است.نهضت تشیع علوی ضمن حمایت و تقدیر از این محکومیت مجمع جهانی با اکثریت آراء، آمریکا و اروپا را در نهادهای بین المللی فرا میخواند تا برای گذار مسالمت آمیز از بحرانیکه رژیم ولایت مطلقه برای مردم ایران و منطقه به وجود آورده است، سرنوشت این رژیم را به رأی مردم با نظارت نهادهای بین المللی واگذار کند. فراموش نکنیم که آخوندیسم سلطه خودش را بر دست آوردهای انقلاب 57 از طریق همین وعده ها و خدعه ها تحمیل کرد. در سنت آخوندیسم که وام گرفته شده از سنت فرعونها و قیصرها و کسرا ها میباشد، نیرنگ و فریب و باج دادن و باج گرفتن سنتی است استراتژیک. از درون این مافیا بعید است که صلح و سازش و رابطه مسالمت آمیز بر اساس میثاقهای بین المللی ، اسخراج گردد. خمینی از طریق همین وعده ها و یا به قول خودش خدعه ها توانست نهضت آزادی و جبهه ملی و سازمان مجاهدین را بدون توجه به کارزار ایدئولوژیک معلم شهید دکتر علی شریعتی با آخوندیسم، وبا خودش همراه سازد. اما شاهد بودیم که چگونه بر علیه همه آنها شمشیر کشید و نسلی را به قربانگاه فرستاد. او حتی با نیروهای وفادار به خودش نیز خدعه کرد و تمام پاسدارانی را که به نوعی ایدئولوژیک از نسل انقلاب با او همراه شده بودند در جبهه های جنگ خارجی و درگیریهای داخلی از صحنه حذف کرد. و سرانجام برای بقای نظام جام زهر را سرکشید. با توجه به این واقعیتهای دور و نزدیک است که ما بارها تأکید کرده ایم، رفراندوم تحت نظارت نهادهای بین المللی تنها جام شوکرانی است که میتواند پنجه مخوف و خونین این مافیا را از گلوی مردم به کنار زند. و سرنوشت سران این نظام نیز با یک محاکمه ملی – بین المللی تعیین شود.آیا رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم با حکومت جائرانه و ضد قرآنی خود به روشنی مصداقی از این آیه قرآنی نیستوَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكارى را دوست ندارد (۲۰۵) با گذشت 30 سال از حکومت ولایت مطلقه آخوندیسم کارنامه آن در حوزه ضدیت با بدیهی ترین حقوق انسانی آنچنان واضح است که احتیاج به شمارش و استناد ندارد. بنابراین محکومیت قطی این رژیم در ضدیت با حقوق بشر، باید جامعه جهانی به خصوص دولتهای برخوردار از پرنسیپهای دموکراسی را به حمایت کامل از جنبش آزدیخواهانه مردم ایران بسیج کند و بیش از این به او میدان تاخت و تاز داده نشود.

سلام بر شهدای راه آزادی و پویندگان راه آنان سلام بر مردم به پاخاسته و مقاوم ایران

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایرازمین نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی …….. آذرماه 1390 برابر با 20 دسامبر 2011

(.