برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

قیام سی تیر تجربه ای که عبرت لازم از آن نگرفته ایم

بسم الله الرحمن الرحیم

در تیرماه 1332 محمد رضا پهلوی به عنوان پتدشاهی که قسم خورده بود سلطنت کند و نه حکومت در یک اقدام مافیائی نخست وزیر قانونی و رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق را از نخست وزیری خلع کرد. مردم درحمایت از مصدق و برای مقابله با این کودتا به رهبری شهیدانی چون دکتر فاطمی به خیابان ریخته و شاه مجبور شد که تسلیم شود. اما این تسلیم از موضع ضعف و برای تجدید قوا و سازماندهی کار آتر بود.از آن مقطع تا کنون شخصیتها و جریانهای سیاسی با یاد آوری این حادثه تنها به ذکر تاریخچه و تمجید از قهرمانهای آن پرداخته و درسهای برخاسته از این تجربه را ، در سازماندهی های جدید به کار نمیگیرند. تجربه های ذیقیمت تاریخ سیاسی ما به همین خاطر به ذکر مصیبت و یا تجدید خاطره محدود شده است. یاد شهیدان و سرداران آزادی در نقطه عطفهای تاریخ سیاسی ما را در سازماندهی جدید ، باید هشیارتر از قبل کرده و آزموده را باردگر به آزمایش نگذاریم. اشتباهات سرداران آزادی در این نقطه عطفها را نیز باید مورد توجه و نقد قرار گیرد. چونکه با نادیده گرفتن همین اشتباهات و حذفش از خود آگاهی سیاسی ما بود که خمینی و شرکاء رهبری یک انقلابی که دانشگاه سنگر آن بود را تحت هژمونی خود گرفت. و ما شاهد بودیم که او و شرکاء چگونه شخصیهائی چون مرحوم بازرگان اسلام شناس قرآنی و بارومند به دموکراسی و سپس آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر را در پیگیری خط نهضت ملی ناکام گذاشت. بازرگان و بنی صدر و مجاهدین با تجربه کاشانی و مصدق و شیخ نوری در انقلاب مشروطه چرا باید به هژمونی این جریان مافیائی تن در دهند؟ و چرا با وجود این تابلوهای هشدار دهنده ائتلاف با روحانیت آنهم در عرصه رهبری یک انقلاب مردمی را پذیرا شدند؟ امروز کودتای دیگری از جنس همان 28 مرداد و 30 خرداد 1360 در تاریخ سیاسی ما شکل می گیرد.. حسین خمینی با رضا پهلوی ملاقات میکند و خانم مسیح عالی نژاد به عنوان نسل سبز جمهوری خواه و هواه خواه موسوی و کروبی با او مصاحبه اختصاصی ترتیب میدهد… و درگرما گرم این صحنه آرائی رضا پهلوی از خامنه ای به دادگاه لاهه شکایت میکند… !!! آیا این سناریو یک کودتای 28 مرداد دیگر نیست؟ در کتاب 3 جمهوری ابراهیم یزدی به سندی استناد میکند که در دوران دولت موقت از اسناد ساواک شاه بوده و در آن اسامی آخوندهایکه تا آخرین روز آن نظام از ساواک مستمری دریافت میکردند… و دکتر یزدی این سند را می فرستند برای خمینی ..بدون اینکه اجازه دهد از آن کپی برداری شود. آن آخوندها به عنوان حاکم شرع و ریاست دادگاه های کشتار نسل انقلاب به کار مشغول شده و اینک هرکدامشان با سرمایه ای کلان از پول نفت و غارت مردم ، لاجرم کنار آمدن با سلطنت را بهترین گزینه برای خود میدانند. زمانیکه رضا پهلوی مدعی خامنه ای و رژیم او باشد بدون شک هرگونه سازش و معامله بر سر خون مجاهد و فدائی و ملی ..مذهبی جمهوری خواه امکان پذیر است. همانطور که آخوندیسم نهضت آزادیخواهانه و عدالت طلبانه امام حسین (ع) را تبدیل به یک مراسم عزا و اشک و روضه خوانی کرده اند، چرا ائتلاف سلطنت و روحانیت نتواند جنبش مدرن و جمهوری خواه ملت ایران را در بن بست سازشی شوم بین ایندو قرار دهد؟ از این رو نسل دوم با پیش رو داشتن تجربیاتی هشدار دهنده در تاریخ سیاسی خود،باید در گرامیداشت مقاطع مختلف این کارزار سترگ برای آزادی و دموکراسی، از اصول و اهداف این حرکت ملی غافل نباشد. روحانیت و سلطنت تنها زمانی میتوانند در این کار زار وارد شوند که از انحصار طلبی و حق ویژه منصرف شده و جمهوریت به عنوان سنگ بنای هر نظا م در ایران دموکراتیک فردا را پذیرا شوند. چونکه تنها در نظام جمهوری است که مردم با انتخابات دوره ای قادرند اشتباهات خود را در گزینش مدیریت سیاسی رفع کرده و سازماندهی خود را از تضمین های لازم در چهارچوب حقوق شهروندی برخوردار سازند.. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ .. پس اى ديده‏وران عبرت گيريد …یکی از مضامین عبرت عدم اعتماد به نیروها و اشخاصی است که در تجربه آزموده شده و نتایج ناگواری از آنها بدست آمده است.

سلام بر شهدای راه آزادی سلام بر زنان و مردان مبارز و پیگیر آزادی

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی 30 تیر 1391 برابر با جولای 2012