Press enter to see results or esc to cancel.

خروج نام سازمان مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا

.وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًاو اگر [مردم] در راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان نوشانيم.

قرآن سوره جن آیه 17

هموطنان آزاده ، مجاهدین و مبارزین راه آزادی ..دولت آمریکا با در لیست قرار دادن نام بزرگترین نیروی سیاسی ایرانی در اپوزیسیون طی سالیان ، انرژی انقلابی این جمعیت را برای به سرعقل آوردن رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم ، در بن بست این لیست قرار داد. اما گذشت زمان و تلاشهای بی وقفه دوستان مجاهدین در اروپا و آمریکا سرانجام وزارت امورخاجه را متقاعد ساخت که در این لیست بازنگری کرده و آن را لغو کند. این عمل هر چند بسیار دیر انجام می گیرد ، ولی با رها شدن بزرگترین نیروی سیاسی اپوزیسیون که در بنای یک حاکمیت دموکراتیک بر اصل جمهوریت سهم بسزائی را خواهد داشت، پیروزی مردم بر لشکر ولایت مطلقه و لابی های سلطمنتی و خط امامی اش قطعی شد. به همین خاطر باندهای مافیائی رژیم که در عرصه بین المللی برای او لابیگری میکردند، از این تصمیم وزارت امور خارجه بر اساس التیماتوم دادگاه فدرال، سخت به هراس افتاده و به دنبال راه چاره ای هستند که بتوانند از فروریزی خیمه ولایت مطلقه مانع شوند. این تصمیم گزارشگر حقایق بسیاری است که از جمله آن میتوان به ته خط رسیدن اصلاح این نظام مافیائی از درون و بیرون اشاره کرد. و دومین درس نیز نا امیدی کامل از آلترناتیو سازیهای .. سلطنتی ..توده ای – اکثریتی خط امامی است. نسل سبز اینک با پیوند اعتقادی به نسل انقلاب که وفاداری خود را به اصل آزادی و حاکمیت ملی با پرداخت حداکثر بها اثبات کرده است، باید گام نهائی، برای تدارک یک حاکمیت دموکراتیک که آز آن میتوان به نام دموکراسی توحیدی نام برد، را بردارد. ما ضمن تبریک به همه مجاهدین و مبارزین ، راه آزادی به خصوص مجاهدین اشرف نشان که حداکثر بها را پرداخته و می پردازند، و رهبری اعتقادی آنها مسعود و مریم، مطمئن هستیم خون و رنج شهدا و مبارزین راه آزادی در نیم قرن اخیر با استقرار یک نظام دموکراتیک حقوق محور در ایران به ثمر خواهد نشست. و زندگی با بهره مندی از حقوق برای تمامی شهروندان ایران از نخستین محصول این رنج و خون و صبر و تقوا خواهد بود. تاریخ سیاسی ما در عرصه تلاش و جانبازی برای استقرار آزادی و حاکمیت مردم از انقلاب مشروطه به رهبری سردارانی چون ستارخان و باقرخان و تا مصدق و فاطمی و حنیف و جزنی و کثیری از زنان و مردان ، در ائتلاف سلطنت و روحانیت با همراهی و هدایت قدرتهای استعماری ، به انحراف کشانده شده، و مردم با رهائی از زندانی به زندان مخوف تری دچار شده اند. اینک پایان این خط خیانت فرا رسیده و مجاهدین خلق بزرگترین مسئولیت در استقرار یک نظام دموکراتیک با همراهی و همکاری همه نیروهای معتقد به اصل جمهوریت را دارند.تلاش شخصیتها و نیروهای دولتی و غیر دولتی در اروپا و آمریکا برای حذف نام مجاهدین از لیست متهم به تروریسم ، سهم بسزائی در همکاری و همیاری با مردم ایران در دستیابی به آزادی داشته مطمئن باشند این خاطره خوب از حافظه مردم ایران پاک نخواهد شد. و در ایران آزاد فردا مردم ازآنها تقدیر خواهند کرد همانطور که در انقلاب مشروطه و جنگل این سهم را داشتند. مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم از درون با قیامهای پیاپی نسل دوم روبروست و از بیرون با سازماندهی کلان نسل وفادار به اهداف و آرمانهای انقلاب 57 که امروز سازمان مجاهدین با تشکیلات شورای ملی مقاومت سرآمد این جبهه است .

هموطنان آزادی خواه با خروج نام سازمان مجاهدین از لیست آمریکا جبهه مردم با حداکثر توان آماده پیکار نهائی است و سرفصل نوینی در تاریخ سیاسی ایران می باشد که همه نیروهای مسئول را به همکاری و اتحاد و ائتلاف فرا میخواند.

سلام بر شهدای راه آزادی سلام بر مبارزین و مجاهدین راه آزادی

نابود باد رژیم جنایتکار ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی … مهرماه 1391 برابر با سپتامبر 2012