Press enter to see results or esc to cancel.

گروگان گیری مقدمه کودتای آخوندیسم بر علیه آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. قرآن سوره نساء آیه 71

و از كسانى كه به خويشتن خيانت مى‏كنند دفاع مكن كه خداوند هر كس را كه خيانتگر و گناه‏پيشه باشد دوست ندارد.

در 13 آبان 1358 عده ای دانشجو با همراهی عناصری از نیروهای امنیتی بر خلاف عرف رایج دیپلماتیک به سفارت آمریکا یورش برده و با گروگان گرفتن اعضای سفارت آنجا را به اشغال خود در آوردند. دانشجوی خط امام بعد از این حادثه با همکاری حزب توده شکل گرفت. دولت موقت به رهبری اسلام شناس قرآنی و آزادیخواه ثابت قدم ، مرحوم مهندس بازرگان با این تهاجم از سوی روحانیت به همراهی توده ای ها ، دچار معضل بزرگی شد. و در اعتراض به این حرکت مافیائی و مخالف عرف بین المللی استعفای دولت موقت را از مسئولیتها اعلام کرد. انقلاب ایران که نخستین هدفش دستیابی به حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود، با این شبه کودتا از سوی باند ولایت مطلقه، دچار چالشی بزرگ گردید. نیروهای ملی / مذهبی در حوزه منفردین و یا احزاب و گروه نتوانستند با اتفاق آراء پاسخ درست را به این کودتای اپورتونیستی حامیان ولایت بدهند. چون خمینی این حرکت را انقلاب دوم نامید ، کمتر کسی از ملی / مذهبی ها بود که قادر به یک موضع گیری اصولی و قاطع در مقابل این حرکت ارتجاعی باشد. جریانهای رادیکال معتقد به مبارزه “ضد امپریالیستی” به این توطئه سازماندهی شده ابعاد انقلابی داده و داستانها در باره خطر لیبرالیزم و امپریالیزم انشاء کردند که هیچکدام از آنها کمترین رابطه را با واقعیات و نیازهای جامعه ما در مسیر آزادی نداشت. این مجموعه با یک چپ روی فرصت طلبانه جبهه خمینی را در تدارک یک کودتا ی تمام عیار بیش از پیش تقویت کردند. و همین جبهه” ضد امپریالیست” بود که در جنگ با لیبرالیزم به عنوان جاده صاف کن امپریالیزم، با تمامی توان نقش سربازان گمنام و بدنام را برای پشت جبهه کودتای خمینی و شرکاء فراهم آوردند. اسناد موجود در آرشیو سفارت با جرح و تعدیل و حاشیه همه مخالفین کودتای خمینی را متهم به ارتباط با آمریکا کرده و عده ای از عمال او نیز در کسوت های مختلف ، با هدایت حزب توده ، شروع به افشای اسنادی میکردند که تنها مخالفین کودتای خمینی را شامل میشد. امیر انتظام سخنگوی دولت موقت یکی از این قربانیان بود که کماکان در حصر و زندان است. دولت موقت مهندس بازرگان در مصالحه با این تهاجم از طرف باند ولایت مطلقه ، هیچگاه به مردم روی نیاورد و از آنها برای دفع این تهاجم ارتجاعی کمک و همراهی طلب نکرد. قطع ارتباط علنی و متعارف با آمریکا ، که یکی از قدرتهای صنعتی و علمی جهان است، خسارتهای زیادی را در برداشت. بلوکه شدن ثروت ایران و پرداخت خسارت و متهم شدن انقلاب اسلامی به عنوان حادثه ای بنیادگرا و مروج جنگ و خشونت، همه امیدهای برخاسته در کشورهای مسلملن را تبدیل به یأس و حرمان کرد. بدون شک شرکای خمینی در جهان تحت سلطه نیز به خاطر این کارنامه ارائه شده از سوی او به عنوان رهبر انقلاب ، بهره های خود را بردند و سرانجام اسلام را که بر اساس کتابش قرآن بشارت دهنده علم و آزادی و عدالت است به عنوان یک متهم در هر بیدادگاهی به محاکمه فراخواندند. اینک بعد از گذشت 33 سال از این حادثه و در مقطعی که کشور های خاورمیانه یکی پس از دیگری از سطله دیکتاتورهای نفت فروش رها میشوند، همچنان نوبت مردم ایران در بهره مندی از حمایتهای قاطع بین المللی به تعویق می افتد. چونکه گروگان گیرها ی حاکم در تقسیم پول نفت دچار اختلاف و جنگ فرقه ای شده و به همین خاطر از حضور در یک دادگاه ملی با حضور ناظرین بین المللی سخت وحشت دارند. اما مردم ایران نیز در کشاکش این حوادث با پرداخت هزینه ای سنگین از بهترین فرزندان خود، به درجه ای از آگاهی سیاسی دست یافته اند که بعید است خیمه شب بازی باندهای ولایت مطلقه آخوندیسم را تحت عناوین مختلف پذیرا گردند. بنابراین مسئولیت دولتهای چون آمریکا و اروپا و نهادهای بین المللی در این مقطع، حمایت از حقوق مردم در قبال این مافیای گروگان گیر و تروریست پرور را بیش از پیش می طلبد. اگر در ایران دموکراسی یعنی نظامی که پاسخگوی مردم خود و جهان است حاکم شود ، خاورمیانه در مدت زمان اندک از صلح و روابط سالم دیپلماتیک با تمامی جهان برخوردار خواهد شد. این حاکمیت تنها در پائیز 1358 دیپلماتهای آمریکائی را به گروگان نگرفت بلکه با ملاخور کردن یک انقلاب مردمی، تمامی شهروندان آن کشور را به گروگان گرفته است . این حقیقتی است که حتی شخصی چون محسن مخملباف در اعتراضات جنبش سبز، با حضور در پارلمان اروپا آن را اعلام کرد. خاورمیانه صاحب نفت و بازار تنها با رهائی از چنگ حاکمیتهای مستبد و توتالیتر میتواند رابطه عادلانه و دوستانه را با همکاری بین المللی برای خشونت زدائی با تمام جهان داشته باشد. رژیمی که در پائیز 58 دیپلماتهای آمریکائی را بر خلاف عرف بین المللی به گروگان گرفت، 30 و اندی سال است که مردم یک کشور تاریخی را تحت سلطه و شکنجه و اعدام خود دارد. به همین خاطر رئیس جمهور باراک حسین اوباما با انتخاب مجدد به ریاست جمهوری آمریکا ، حداکثر حمایت را باید از مردم ایران در دست یابی به آزادی به عمل آورد. سلطنت و روحانیت در هژمونی طلبی و استبداد محوری از معضلات بنیادی تاریخ سیاسی ما هستند و از انقلاب مشروطه تا کنون تمامی تلاشهای ازادیخواهانه را ایندو با کودتا و سرکوب و سانسور به بن بست کشانده اند. از این رو تمامی تلاش مبارزین و آزادیخواهان درون و برون باید در مهار و تسلیم ایندو جریان به اصل جمهوریت باشد. چون تنها با اتکا به این اصل استراتژیک است که هرملتی قادر است تمامی نیروهای مدعی را با پرداخت حداقل هزینه در حوزه مدیریت به آزمایش فرا خواند. و با نا کار امدی آن در عمل و با پرداخت هزینه حداقل، آن را از قدرت برکنار سازد. حاکمیتهای نفت فروش چون به مردم نیاز ندارند ، از این رو به راحتی هر اعتراضی را سرکوب کرده و از عواقب بیداد خود نیز بیمناک نیستند. سران این حکومت مافیائی باید به جرم کشتار هزاران تن از بهترین فرزندان این میهن و راهزنی بین المللی و تبلیغ و تشویق تروریسم در اقصی نقاط جهان، محاکمه شود تا با رهائی ایرانزمین از این مافیای نفت فروش و مشوق تروریسم دولتی ، صحنه بین المللی از عذاب و وحشت تروریسم دولتی آسوده گردد.

نهضت تشیع علوی … آبان ماه 1391 برابر با نوامبر 2012

.