انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تمدید ریاست جمهوری باراک حسین اوباما

2012-11-08 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم .

باراک حسین اوباما به عنوان رئیس جمهر دموکرات در 4 سال اول با اختصاص دادن سرویهای لازم به بخشی از افراد کم درآمد و مبارزه با مقوله تروریسم در عرصه جهانی ، بر محبوبیت خود افزود. و در بهار خاورمیانه نیز نقشی کارساز ایفا کرد. اما در رابطه با حکومت مستبد ولایت مطلقه آخوندیسم در ایران اوباما تنها به تحریم دیپلماتیک و در اواخر اقتصادی اکتفا نمود. او که با شعار تغییر برای بهبودی شرایط اقتصادی مردم آمریکا و جهان نخستین چهار سال را پشت سرگذاشت، در دور دوم نیز برای ادامه همین استراتژی و یا افزودن بر ایعاد تبلیغ بر علیه تروریسم و بهبود زندگی اقشار کم در آمد، از حمایت اکثریت لازم برخوردار گردید. اما در بهار خاورمیانه اوباما در رابطه با ایران و حمایت از جنبشهای ازادیخواهانه مردم ، در همان حوزه حداقل حمایت باقی مانده است. با توجه به شعار مردم ایران در جنبش سبز برای تشویق اوباما به یک حمایت همه جانبه، او و دولتش در ادامه خط کلینتن به دنبال سازش و بازسازی در درون رژیم رفتند. آیا کارشناسان و مشاوران اوباما در رابطه با جنبش سبز و پتانسیل آن برای تدارک یک حاکمیت دموکراتیک اطلاعات ضعیف و غیر واقعی به او داده اند و یا اینکه مقصود اوباما در رابطه با تغییر در ایران همان باندبازیهای رژیم ولایت فقیه است؟ خاتمی و به دنبال آن موسوی و کروبی که معتقدان و وفاداران به اصل ولایت مطلقه هستند و در اثبات این اعتقادشان تمامی اوامر ولایت را در نسل کشی و به خصوص در کشتار شهریور 67 به اجرا گذاشته اند، در تحلیل وزارت خارجه اوباما بشارت دهندگان صلح و آزادی لقب گرفته و به همین خاطر مورد توجه افکار عمومی واقع شدند. اما با اندک فشار و توبیخ از جانب ولایت و اردوی شلاق بدستش همه این توهمات و امیدهای واهی را که در میان افکار عمومی داخل و خارج ایجاد شده بود با محک واقعیت مسلم عدم توانائی مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم در اصلاح خود به قضاوت همگان کذاشت. و به همه منتظران اصلاح این مافیا از درون این حقیقت را باردیگر اعلام کرد که ” اگر فاشیسم هیتلری با نصیحت و امتیاز دادن و دلجوئی کردن اصلاح شدنی بود ، بنابراین نتیجه می گیریم که ولایت مطلقه آخوندیسم هم با این امتیاز ها آنهم از حساب مردم اصلاح خواهد شد. رهبران سبز هیچگاه کشتار بهترین فرزندان این میهن توسط آخوندیسم را نقد نکرده و به هزار زبان آن را توجیه نیز نموده و به عنوان سنت امامشان خود را میراثدار و حافظ این میراث میدانند. موسوی و کروبی با نظر و مشورت رهبر نظام، خود را بعد از اینکه طرفدارنشان را در خیابان به گلوله بستند و در زندانها بدانها تجاوز کردند، از دسترس عموم و منابع خبری دور کرده و با توصیه رهبر خانه نشین شدند. رئیس جمهور اوباما با توجه به نیاز مردم ایران به یک حمایت همه جانبه با استناد به این شعبده اقدام لازم را به عمل نیاورد. خامنه ای لشکری از مأمورین خود را به نام دانشجو و غیره همراه با فراریان این جنبش سبز موسوی و کروبی به ینگه دنیا فرستاد تا از هرگونه اقدام کار ساز و افشاگری همه جانبه توسط اینها مانع شود. امیر ارجمند و خانم مسیح مهاجر .. به جای افشای رژیم و جنایتهایش در رابطه با دوستان سبزشان بر علیه اپوزیسیون خارج از نظام برخاسته و با حضور در هر تریبون خبری مرز سرخ خود را به مانند ولی فقیه و پاسدارانش با اپوزیسیون خارج از نظام اعلام کردند. و همزمان با نشستن در کنار میراثدار دیکتاتوری ساقط شده پهلوی از مردم و اپوزیسیون و آزادی دم زدند. دولت رئیس جمهور اوباما شاهد این ماجرا بود ، اما کماکان در تریبونهای فارسی خود خواستهای مردم به جان آمده از سرکوب و کشتار و شکنجه را در همان حدود سبز و تعارفات ولایتی اش تعبیر و تفسیر کرده و به امید روزی نشسته است که خاتمی به عنوان رئیس جمهور بار دیگر راهی آمریکا شود و آنها با قرار گرفتن در مسیر او بتوانند رابطه حسنه ایجاد کنند.!! رئیس جمهور اوباما تحت تأثیر این لابیهای شبه اپوزیسیون و نفوذی های دیگر ، از اقدام به یک حمایت اصولی که گره گشای جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است دریغ کرده، و بیشتر تلاش خود را در همان محدوه جلوگیری از اتمیزه شدن به کار گرفته است . اینک مردم ایران منتظر هستند که رئیس جمهور اوباما با انتخاب مجددش در دور دوم و بعد از سرنگونی قذافی و مبارک و علی عبدالله صالح ، و بشار اسدی که در مسیر سقوط است، حمایت از آنها را به حداکثر ارتقاء دهد. بدون شک این حمایت اگر برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران باشد ، نباید دشمنان آزادی و دموکراسی که اینک در ینگه دنیا با اتکاء به ثروت غارت شده مردم ایران منتظر یک کودتای دیگر هستند شامل گردد. زمانیکه مردم تحت ستم شاهد لغز خوانیهای وارثان کودتای 28 مرداد و میراث خواران کودتای 30 خرداد 60 تحت نام طرفداران “آزادی و دموکراسی “باشند ، در هم راهی و اعتماد به حمایتهای رئیس جمهور اوباما دچار شک شده و از آن استقبال نخواهند کرد. رئیس جمهور اوباما و همکارانش مطمئن باشند، چنانچه در حمایت از مردم به پاخاسته ایران عناصر منتظر قدرت از قبیل حامیان و وارثان کودتاچیان 28 مردادی ، و توده/ اکثریتی پیرو خط ضد امپریالیستی خمینی بار دگر نفوذ کنند ، این حمایت و همراهی در نهایت به زیان آمریکا در حمایت از دموکراتیزه شدن خاورمیانه و به خصوص کشور استراتژیک منطقه یعنی ایران خواهد بود.

نهضت تشیع علوی … آبان ماه 1391 برابر با نوامبر 2012

 

 

 

 

 

.