برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ترکیب توده / اکثریتی خط امامی با پهلوی طلب 28 مردادی و خمینی طلب 30 خردادی تلویزیون من و تو و بفرمائید شا

 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ بدين گونه در هر شهرى گناهكاران بزرگش را مى‏گماريم تا در آن به نيرنگ پردازند و[لى] آنان جز به خودشان نيرنگ نمى‏زنند و درك نمى‏كنند قرآن سوره انعام آیه 123 .

تاریخ سیاسی ما را در دوران معاصر دو نیروی ارتجاعی و استبدادی تحت سلطه و شلاق سانسور و تحریف خود داشته است . سلطنت که با خاندان پهلوی تعریف میشود و روحانیت کلیسا تبار که با اصل ولایت مطلقه آخوند خود را تبیین و توجیه میکند. ایندو مافیا با انقلاب 57 که معلمینش و مجاهدینش از تبار ابراهیم بت شکن بودند، و فدائی اش نیز سوسیالیستی که در بیداگاه شاه گفت مولای من حسین است ، از طریق زد وبندهای بین المللی در کنفرانس گوادلوپ ، این قیام مردمی را ملاخور کردند. نسلی که دانشگاه را سنگر آزادی کرده بود ، معلمینش چون شهید دکتر علی شریعتی ها و مهندس بازرگانها و سردارنی چون مصدق و امثالهم بودند، و این معلمین آموزهایشان بر اساس آزادی و حاکمیت مردم بود و نه جانشینی ولایتی عمامه دار بر جای ولایت مطلقه تاج برسر…دو کودتا در تاریخ سیاسی ایران که پیش در آمد سلطه اهریمنی شاه و شیخ بر سرنوشت مردم بودند.کودتای 28 مرداد تمام تلاشها و جانبازیهای مشروطه خواهان را به باد فنا داد، و کودتای 30 خرداد 1360 دست آوردهای نسل انقلاب به خصوص در عرصه سازماندهی یک حاکمیت دموکراتیک بر مبنای جمهوریت و ارزشهای توحیدی جهانشمول را. ارتشبد فردوست در خاطرات خود به این حقیقت اذعان میکند که در کنفرانس گوادلوپ سازماندهی ساواک رژیم ولایت مطلقه به همان ساواک 28 مردادی واگذار شد. و نسل انقلاب در مقابل این طرح استعماری و ارتجاعی بغایت پیچیده، در سازماندهی دچار بینشی اگوسانتریستی از مقوله انقلاب یعنی تحصیل محصول در کوتاه ترین زمان گردید. ساواک شاه در خدمت خمینی این نسل را در زندان و خیابان قتل عام کرد، و مابقی آن را نیز روانه میدان جنگی کرد که خمینی از آن به عنوان نعمت بزرگ الهی نازل شده برای بقای نظام یاد میکرد. خاندان پهلوی که با دو کودتا به وسیله دولتهای قدرتمند وقت یعنی انگلیس و آمریکا ، بر کرسی رهبری و شاهانشاهی دست یافته بودند، درآمد نفت را به عنوان برزگترین سرمایه ماندگاری خود در اختیار گرفته، و با بذل و بخشش آن به قشری از جامعه ایرانی مدعی گردیدند که ایران وارد دروازه های تمدن بزرگ میشود. و زارت اوقافش نیز روحانیت را برای دعاگوی و زیارت خوانی برای خانواده پهلوی و توجیه سلطنت آنها بر اساس ولایت امر در هر کوی و برزن مسلح به مسجد و منبر کرد. این روحانیت که بر اساس احادیث و روایات جعلی خاندان سلطنت را عطیه الهی تلقی میکردند، در جنگ قدرت برای تصاحب ثروت ، مشکلاتی مقطعی و روبنائی نیز با شاه پیدا میکردند که در بعضی مواقع به درگیری نیز منجر میشد. اشتباه بزرگ بخشی از نیروهای سیاسی جامعه ما در تفسیر همین جنگهای زرگری برای تصاحب قدرت و ثروت بود که حتی باعث میشد، فتوای تحریم حسینه ارشاد و قتل کسروی و غیره را نیز نادیده بگیرند. و به خصوص در این مسامحه شخصیتها و سازمانهای سیاسی مبارز تا آنجا پیش رفتند که بر نقش رنسانسی معلم شهید دکتر علی شریعتی نیز ایراد گرفته و حتی در مواقعی با روحانیت بر علیه او متحد شدند. او که پیام آگاهی بخش و آزادی بخش نهضت بازگشت به قرآن را از شهید موحد سید جمال الدین اسد آبادی گرفته بود، به صراحت اعلام میکرد که اگر این روحانیت کلیسائی از وجدان مذهبی مردم معتقد به دین پاک سازی نشود، هر انقلابی و نهضتی به ناچار در تحت هژمونی آنها قرار خواهد گرفت و تمام خون مجاهدان و مبارزان راه آزادی پایمال خواهد شد. اینک نسل دوم و به نوعی نسل سوم برخوردار از تجربه ای است که دونسل برای تبیین آن بهای گزافی پرداخت کرده اند. مافیای ولایت مطلقه در تبعیت از ولایت مطلقه شاهنشاهی با اختصاص پول نفت به لشکریان خود در داخل و خارج به طرح و تمرین انواع شگردها پرداخته است. او ضمن زندانی کردن و حتی کشتن علنی ملی / مذهبی ها در داخل کشور .. لشکری از آنان را در میان اپوزیسیون خارج با سابقه چند سال زندان و غیره بسیج میکند، تا به نام دفاع از منافع ملی و مخالفت با خشونت مانع هرگونه هم آوائی بین المللی و اقدام کارساز بر علیه این رژیم گردند. لشکر خط امامی توده/ اکثریتی این گونه ملی / مذهبی را ها شمع محفل خط امامی خود کرده، و از آنها به نام یگانه نیروهای توانمند در اپوزیسیون یاد میکنند. کنفرانسها و گردهم آئی های پیاپی این جریانات با وارثان و حامیان کودتای 28 مرداد، و تقدیر از خاندان پهلوی به خاطر دفاع از جنبش سبز و یا طرح شکایت از خامنه ای در دادگاه لاهه و یا امضاء گذاشتن بر منشوری که معلوم نیست به دنبال چه نظامی است و آلترناتیو دموکراتیکش را کدام سنخ از دموکراتها نمایندگی میکنند.. بدون شک مجتبی خامنه ای هم با سرمایه انباشته از پول نفت در کشورهای خارجی به خاطر آینده نگری پدرش به راحتی قادر خواهد بعد از سرنگونی ولایت مطلقه شماری از شورا ها و جبهه ها را به خاطر مردم و آزادی تدارک ببیند. ملی / مذهبی در داخل کشور با افزایش دامنه سرکوب و کشتار از کودتای 30 خرداد 1360 توسط خمینی و شرکاء بر علیه اصول جمهوریت و اسلامیت، از یکسو روضه برای آزادی و حاکمیت ملی در گرامیداشت یاد شخصیتهائی چون مصدق کبیر و اسلام شناس بزرگ مهندس بازرگان میخواند، و از سوی دیگر با سنگر گرفتن پشت خاتمی و رفسنجانی و اینک موسوی و کروبی، خواهان حفظ” استقلال ایران ” است. در صورتیکه این اشخاص به خوبی میدانند که استقلال یک ملت در مرحله اول یعنی حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، یعنی همان اصلی که با اصل 110 ولایت فقیه سلاخی شد. رژیم خمینی که محصول یک کودتا بر علیه خواستهای محوری جمهوریت و اسلامیت است ، با محدود شدن فضای مانورش در پیگیری خطوط استراتژیک ، به تولید انواع شبه اپوزیسیون اقدام میکند. او که در به کار گیری توده/ اکثریتی های خط امامی دارای تجربه است، هواخواهان سلطنت را نیز به عنوان زن و مرد مد روز ، در تریبونهای خود ساخته به کار گرفته و با شمارش روزمره 2500 سال تاریخ بافته شده در فرهنگستان فروغی، خود را به نوعی در تبعیت از پهلوی وارث و سخنگوی آن میداند. بر اساس دکوراسیون تلویزیون بی بی سی آرایش میدهد زنان و مردانی را به خدمت میگیرد که که بتوانند مد روز را به عنوان مجری و ترانه خوان و آشپز اجرا کنند . اما نسل جوان. اسیر در حصارهای مافیای ولایت مطلقه، پیچیده ترین نوع سانسور از طریق همین شعبات با ترکیب و تجزیه، سه نیروی مافیائی و ضد آزادی و حاکمیت ملی سازماندهی میشود و عناصر نفوذی آن در اپوزیسیون نیز این شبه سازیها و شبیه خوانیها را رنگ و لعاب مخالفت با حاکمیت میزنند. اما بیداری نسل دوم با اتکاء به روشنگری و مقاومت نسل انقلاب ، در سازماندهی و طرح خواستهای خود به درجه ای از بلوغ دست یافته است که بر اینهمه سیاه نمائی ها خط بطلان میکشد. بهتر است در برنامه .. بفرمائید شام ، تی وی آخوند شاه ، شام آخر را برای نظام ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم تدارک ببینند. و یا اینکه منتظر باشند به زودی سران مافیای ولایت مطلقه آخوندیسم با ثروت غارت شده مردم به ینگه دنیا فرار کنند، و آنگاه به مانند فرح پهلوی .. شرح حال آنها را به نمایش گذارند. رژیمهای دیکتاتور و کودتاچی نفت فروش ، بدون شک باید در فردای ایران آزاد با حضور ناظرین بین المللی پاسخگوی اعمال خود باشند. با ثبت و آرشیو شدن این تجربیات است که ما قادر خواهیم شد از بازسازی استبداد توسط جریانهای مافیائی منتظر فرصت مانع شویم. اگر در فرهنگنامه ما ضرب المثل معروفی زبانزد عام شده است که آزموده را آزمودن خطاست، هنوز این امر بدیهی در راهکارهای سیاسی ما جای خود را پیدا نکرده است. به همین خاطر قاتل و غارتگر و شکنجه گر فراری ماسک دموکراسی و حقوق بشر و گفتمان ملی بر خود میزند و به مانند خاتمی مدعی میشود که بنیانگذار و تئوریسین جامعه مدنی است!! و یا مشاور پاسدار سبز علی رضائی که تحت نام مورخ با پرویز ثابتی شکنجه گر در خلوتکده خاطرات مینویسد و همه مبارزین و آزادیخواهان تحت شکنجه خود را ، متهم به انواع اتهام میسازد. ایرانیان آزاده و ثابت قدم در مقاومت و مبارزه برای تحقق حاکمیت ملی بر اصل جمهوریت و تقسیم قدرت سیاسی ، با پاکسازی پروگرام نهضت دموکراسی خواهی ملت ایران از ویروس مثلث شوم .. یعنی سلطنت ، روحانیت ، و توده اکثریتی خط امامی ، یاد سردارانی چون ستارخان و باقرخان و کوچک خان جنگلی و امیر کبیر و مصدق و شریعتی و جزنی و حنیف نژاد و صد ها هزار از بهترین فرزندان این میهن که با اقتدا به این راهبران در مقابل عمال استعمار یعنی سلطنت و روحانیت با فدیه جان ایستادند، را گرامی داشته و در حرکت به سوی قله مواظب این نابکاران نفوذی در جبهه خودی باشیم.

سلام بر شهیدان راه آزادی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی …. آبان ماه 1391 هجری .قمری برابر با نوامبر 2012 میلادی .