دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم ضد قانون و ضد اسلام است

2015-04-28 ، اطلاعیه ها