اسلام دین آزادی و عدالت و ضد هرگونه خشونت است.

2015-04-30 ، اطلاعیه ها