Press enter to see results or esc to cancel.

حسینیه ارشاد در سی امین سالگرد هجرت و شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی

بسم الله الرحمن الرحیم

الذین آمنو و هاجرو و جاهدو فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله اولئک هم الفائزون

آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و کوشیدند در راه خدا با مالها و جانهای خود در بزرگترین مراتب نزد خدا هستند و آنان رستگاران هستند.
قرآن مجید سوره توبه آیه 20

29 خرداد سال جاری در حسینیه ارشاد سنگری که معلم شهید تز اسلام منهای آخوند را بر پایه یک اسلام شناسی قرآنی بنا نهاد، در یاد و گرامیداشت این اندیشمند کویری از استقبال بی سابقه ای به خصوص نسل جوان بر خوردار شد که ضمن خوشحالی برای باورمندان به اندیشه ارتجاع ستیز آن شهید ، تنگ نظریها و عقده پراکنی های دوستان نیمه راه را نیز بر انگیخت. استقبال نسل دوم از معلمی که تمام تلاش خود را در طرح و تدوین تز اسلام منهای آخوند به کار گرفت و با تدوین 35 جلد اثر در این کارزار سترگ قبل از فاجعه از ماهیت ارتجاعی و ضد قرآنی آن خبر داد و تحقق و تضمین یک حاکمیت مردمی را منوط به پالایش فرهننگ و دین مردم از ویروسهای خطرناک سایه و ایه تعبیر و تفسیر نمود .

استقبال از سیمین سالگرد او در حسینه ارشاد با توجه به سخنرانهای که هر کدام به نوعی با خود سانسوری و سانسور محکمات اندیشه ارتجاع سوز معلم همراه بود، حکایت از پتانسیلی انقلابی بر اساس یک بینش توحیدی در نسل مخاطبی بود که در سایه شوم استبداد نعلین رشد یافته و انواع نامردمیها را بطور متناوب از سوی حاکمیت ولایت مطلقه تجربه کرده بودند. کسانیکه از روز نخست به تاکتیک مبارزاتی معلم در ادامه خط سید جمال با شاه و شیخ توجه کافی نداشته بلکه در قالبهای مد روز به دنبال مطرح کردن خویش بودند و با تیغ کشی آخوندیسم بر نسل انقلاب از صحنه غائب شدند و یا در بسیج مبارزه ” ضد امپریالیستی “آخوندیسم با او هما اوا گردیدند، در این همایش فرصت را غنیمت شمرده و با تفسیر به رأی مطلبی از گفته های معلم شهید او را متهم به طرح نظریه ولایت فقیه کردند.

در صورتیکه سخنرانی امت و امامت دکتر طرح یک نظریه در حوزه سازماندهی مبارزاتی است. تمامی جمعیتها و احزاب و سازمانها ی معتقد به یک مبارزه انقلابی و تشکیلاتی بر مقوله رهبری ذیصلاح و اطاعت تشکیلاتی از آن تأکید خاص داشته و در همین مرحله از تاریخ سیاسی جوامع خودمان نیز شاهدیم که عنصر رهبری در توفیق یا شکست جنبشهای انقلابی نقش عمده ای را بر عهده دارد. از این رو محصور ماندگان و شکنجه شده گان نظام ولایت مطلقه آخوندیسم که توان رویاروئی با این نظام مافیائی را نداشته و هرکدام به شیوه ای در مرحله ای از مقاومت طوق تسلیم و توبه را بر گردن نهاده اند، مجاز نیستند با تحریف و سانسور اندیشه ارتجاع سوز معلم شهید خود را تبرئه سازند. اگر کسانی قادر به بازخوانی محکمات اندیشه معلم و تبیین مسائل امروز جامعه بر بنیاد آن نیستند و غم نان و بیم جان مانع از این اعتراف است ، حداقل اندیشه های آن شهید مهاجر را سانسور نکنند و برچسبهای ناچسب را در بازار عکاظ جاهلیت آخوندیسم رواج ندهند.

امروز اندیشه معلم در هر دو حوزه یعنی تاکتیک مبارزاتی و هدف سخن اول را دارد و از همین رو با همه این سانسور ها و اتهامات یک جانبه ، استقبال نسل دوم از او غیر قابل کتمان است. با گذشت 30 سال از هجرت و شهادت معلم در غربت غرب اندیشه ارتجاع سوز و حق محور او منادی اصول پایه ای قرآن در برپائی یک حاکمیت مردمی است .. اصل بیعت و شورا و حاکمیت قانون برای تحقق قسط در جامعه جزء اصول استراتژیک معلم در کارزارش با استعمار و استبداد با هر عنوان و لباسی بوده است .. اگر فردی یا جریانهای در مبارزه با آخوندیسم گرفتار ضعف و سازش شده اند، شایسته است که بر ضعفهای خود واقف شده و در پی علاج آن بر آیند .

در پایان لازم میدانیم برای یادآوری به کسانیکه که امروز در چهارچوب رژیم قرون وسطی آخوندیسم برای توجیه سازش و کر نش خود .. پیام معلم را سانسور میکنند ، گفتاری از او را جهت اتمام حجت نقل کنیم ) باید ببینیم حکومت مذهبی چیست ؟ حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی ، رجال مذهبی یا روحانی مقامات سیاسی و دولتی را اشغال میکنند و به عبارت دیگر حکومت مذهبی ، یعنی حکومت روحانیان بر ملت ، اثار طبیعی چنین حکومتی یکی استبداد است زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین میداند و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند، یک زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم میداند به اعتبار اینکه روحانی است و عالم دین ، نه به اعتبار رأی و نظرو تصویب جمهور مردم . بنا بر این یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا میداند بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچگونه ستم و تجاوزی تردیدبه خود راه نمیدهد بلکه رضای خدا را در آن میپندارد. گذشته از آن برای مخالف برای پیروان مذاهب دیگر حتی حق حیات نیز قائل نیست.
… م.ج. 22 ص 197و198

سلام بر معلم شهید دکترعلی شریعتی زنده باد دموکراسی توحیدی
نابود باد آخوندیسم حاکم بر ایران

نهضت تشیع علوی ——— تیر ماه 1386