دانشگاه سنگر آزادی است

2009-02-10 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشجویان مبارز و مردم جویای آزادی و حاکمیت ملی:
با گذشت 8 سال از روز تاریخی 18 تیر 1378، تجربه نسل دوم در مبارزه با استبداد آخوندیسم ، حکایتگر این حقیقت جهانشمول است که نیروی پیشتاز با هر کیفیتی از فداکاری .. تا نتواند مردم را وارد صحنه مبارزه کند دستیابی به پیروزی غیر ممکن خواهد بود. رستم دستان که در شاهنامه منسوب به فردوسی به عنوان یک قهرمان اساطیری یک تنه پیروز میشده و جام پیروزی را تقدیم شاهان میکرده در واقع تحریف تاریخ و خیالبافی است .

این قهرمانها و پهلوان ها برای مقصد و مقصودی ساخته شده اند که مهمترین آن مسئولیت زدائی از مردم و مشتبه کردن امر بر رهبران است. با پیگیری این شیوه در پاسیو کردن مردم و مشتبه کردن امر بر رهبران استعمار کهنه و نو با توسل به انواع ابزار تبلیغاتی ملتهای بسیاری را در ارتجاع و استبداد نگه داشته و کماکان از همین طریق با ایجاد انواع جنگهای درونی خود را تقویت کرده است. سنگر آزادی و مبارزین آن در کسوت دانشجو اولین هدف این راهزنان تاریخی بوده است ، چونکه مشعل آگاهی و آزادی در این مکان شعله میکشد ، شراره هائی که با استقامت حداکثر در مقابل غول ارتجاع و استغمار فضای تاریک و یخ زده میهن ما را پر از نور امید و گرمای جانبخش آزادی میکند.. متاسفانه سرکوب و سانسور شاه و شیخ .توده های مردم را در ناآگاهی و مبارزین راه آزادی را نیز گرفتار چپرویها و راست رویهای تأسف بار نموده است.

جنبش 18 تیر که اینک توسط باندهای مافیای سلطنت و آخوندیسم از تریبونهای دولتی و هدفدار در حوزه هدف و مبانی این جنبش دچار تحر یف و سانسور شده و از تریبونهای جهت دار تبلیغ میشود، از تبار همان حرکتها و قیامهای است که حداقل مردم ایران با حضور پیشقراولانی چون ستارخان و باقرخان و مصدق و شریعتی و حنیف نژاد و غیره از مقطع انقلاب مشروطه و سپس در نهضت ملی و انقلاب اسلامی 57 به امید دستیابی به اهدافی چون آزادی و حاکمیت مردم به تدارک وسازماندهی آن پرداخته اند .

کسانیکه به عنوان حمایت از این جنبش مردمی آزادیخواهانه یا در انتظار خاتمی هستنند و یا ائتلافی از خاتمی و پهلوی چه سنخیتی با این جنبش و اهداف تاریخی آن دارند؟ در مدت 8 سال تجربه جنبش 18 تیر و 28 سال مبارزه سنگین و خونین که تنها مقطعی از آن قتل عام زندانیان ساسی توسط آخوندیسم میابشد ، ایا میتوان بازهم در دام این دغلکاران قدرت پرست از نوع شاه و شیخ افتاد و یا به گفتار ایادی آنها در تریبونهای عمومی و دولتی تحت نام ” اپوزیسیون” باور کرد؟ جون ایندو خود از عاملان سانسور و تحریف هستند بعید نیست که چنانچه میدان برای آنها خالی باشد، بتوانند با کسب حمایتی از سوی قدرتهای بزرگ در ائتلافی با مافیای رفسنجانی و غیره قادر به تعقیب هدف ضد مردمی خود باشند..

اما جنبش دانشجوئی و معلمان و زنان و کارگران در داخل و اپوزیسیون متکی به مردم و اهداف استراتژیک آنها در انقلاب 57 ..امکان تحقق این خیال باطل و ضد مردمی را به آنها نخواهد داد.. دولتهای غربی نیز به رهبری آمریکا در نهایت برای تحقق نظامی قانونسالار در ایران باید از نیروهای حامل و حامی این پیام حمایت کنند و هر روز بیش از روز پیش به این حقیقت نزدیک میشوند ..که نظام دموکراتیک را نمینوان با عناصر خود فروخته و دیکتاتور و شکنجه گر و تروریست سازمان داد… همانطور که در عراق تا حال قادر نشده اند از طریق مالکی و طالبانی بدین مهم دست یابند. با توجه به این واقعیتهای جامعه خود و جهانی است که ما هر سال در گرامیداشت 18 تیر تدارک یک جبهه مردمی متکی به مردم و نهاد های بین المللی در جهت تحمیل یک رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی بر مافیای آخوندیسم، تأکید داشته و از آن به عنوان یک خواست استراتژیک دفاع کرده ایم . آمادگی مردم ایران با توجه به شناختی که از دوستان و دشمنان خود دارند در مداری از آگاهی و بالندگی است که قادرند در یک همایش ملی -بین المللی سرنوشت سیاسی خود را بر اصل آزادی و حاکمیت قانون رقم زنند.

بدون شک با توجه به تجربه دردناکی که ملت ما از دو نهاد استبدادی و هژمونی طلب سلطنت و روحانیت دارد هرگونه راه حلی که نشانی از حضور ایندو مافیای قدرت و خشونت در خود داشته باشد ..جز اتلاف انرژی و همراهی با استبداد آخوندیسم حاصلی دیگر در بر ندارد.

پیس به سوی تدارک رفراندوم تحت نظر نهاد های بین المللی نابود باد استبداد سیاه آخوندیسم
زنده باد دموکراسی توحیدی

نهضت تشیع علوی —— تیر ماه 1386 برابر با جولای 2007